Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất khẩu kỳ 1 tháng 7/2023 (từ ngày 1 đến ngày 15/7 đạt 13,81 tỷ USD, giảm 12% (tương ứng giảm 1,88 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 6/2023
Các nhóm hàng giảm mạnh như: điện thoại các loại và linh kiện giảm 621 triệu USD, tương ứng giảm 27,4%; sắt thép các loại giảm 189 triệu USD, tương ứng giảm 38,1%; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 102 triệu USD, tương ứng giảm 3,9%...
Như vậy, tính từ đầu năm đến hết 15/7, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 178,45 tỷ USD, giảm 11,4% tương ứng giảm 22,94 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022.
Một số nhóm hàng giảm mạnh như: điện thoại các loại và linh kiện giảm 5,62 tỷ USD, tương ứng giảm 17,9%; hàng dệt may giảm 3,12 tỷ USD, tương ứng giảm 15,3%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 2,54 tỷ USD, tương ứng giảm 27,9%; giày dép các loại giảm 2,19 tỷ USD, tương ứng giảm 17%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng giảm 2,05 tỷ USD, tương ứng giảm 8,8%...
Về tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa nói chung, trong kỳ 1 tháng 7/2023 đạt 27,2 tỷ USD, giảm 4,1% (tương ứng giảm 1,16 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 6/2023.
Từ đầu năm đến hết ngày 15/7, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 343,65 tỷ USD, giảm 14,9%, tương ứng giảm 60,15 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022.
Trong kỳ 1 tháng 7, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 427 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/7/2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 13,25 tỷ USD. 

Nguồn: Haiquanonline