Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 186,03 tỷ USD, tăng 17,3% (tương ứng tăng 27,4 tỷ USD) và tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 185,29 tỷ USD, tăng 15,5% (tương ứng tăng 24,9 tỷ USD).
Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2022 thặng dư 0,74 tỷ USD.
Đáng chú ý, 6 tháng qua, hàng chục nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD, trong đó, 5 nhóm hàng đạt từ 10 tỷ USD trở lên.
Dẫn đầu là điện thoại các loại và linh kiện với 29,17 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2021.
Tiếp theo là: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 27,68 tỷ USD, tăng 15,6%; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 21,2 tỷ USD, tăng 23,8%; dệt may đạt 18,53 tỷ USD, tăng 20,8%.
Giày dép là nhóm hàng mới cán mốc hơn 10 tỷ USD qua 6 tháng đầu năm với kết quả đạt 11,79 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2021.
Với kết quả trên, bình quân 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 62 tỷ USD/tháng.
Nếu duy trì kết quả như 6 tháng đầu năm, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm 2022 của Việt Nam sẽ đạt hơn 740 tỷ USD. Điều này hoàn toàn khả thi, bởi những tháng đầu năm có nhiều kỳ nghỉ dài ngày, cộng với khó khăn do dịch Covid-19. Mặt khác, thông lệ những năm qua, nửa cuối năm thường có quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu cao hơn so với đầu năm.

Nguồn: Haiquanonline