Xuất nhập khẩu đạt hơn 464 tỷ USD

Biểu đồ: T.Bình.
Theo dữ liệu Tổng cục Hải quan công bố hôm nay (18/8), nửa đầu tháng 8 (1-15/8), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 30 tỷ USD.
Trong đó, xuất khẩu đạt 15,13 tỷ USD, giảm khoảng 7% tương đương 1,13 tỷ USD so với nửa cuối tháng 7/2022.
Nửa đầu tháng 8 có 5 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên gồm: điện thoại và linh kiện (2,71 tỷ USD); máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng (1,94 tỷ USD); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (1,87 tỷ USD); dệt may (1,8 tỷ USD); giày dép (hơn 1 tỷ USD).
Chiều ngược lại, 15 ngày đầu tháng 8, nhập khẩu đạt 15,24 tỷ USD, tăng khoảng 7,8% so với nửa cuối tháng 7/2022 (tương đương tăng 1,1 tỷ USD).
Nhập khẩu có 2 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trong nửa đầu tháng 8 là: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (3,5 tỷ USD); máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng (1,97 tỷ USD).
Tính chung từ đầu năm đến 15/8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 464,13 tỷ USD.
Trong đó, xuất khẩu đạt 232,76 tỷ USD, tăng 17,67% so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương tăng gần 35 tỷ USD); nhập khẩu đạt 231,37 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương tăng 14,1 tỷ USD).
Nửa đầu tháng 8, cán cân thương mại thâm hụt hơn 100 triệu USD, tuy nhiên, tính chung từ đầu năm đến 15/8 cả nước vẫn xuất siêu 1,39 tỷ USD.

Nguồn: Haiquanonline