Nguồn cung:
Nguồn cung dầu của các nước trong khối OPEC
Sản lượng dầu thô của 13 quốc gia OPEC trong tháng 3/2021 tăng 0,20 triệu thùng/ngày so với tháng trước đó, đạt trung bình 25,04 triệu thùng/ngày. Sản lượng dầu thô tăng chủ yếu tại Iran, Angola, Libya và Iraq, trong khi sản lượng giảm mạnh tại Saudi Arabia.
Sản lượng dầu thô của Iran trong tháng 3/2021 tăng lên 2,30 triệu thùng/ngày. Tỷ trọng dầu thô OPEC trong tổng sản lượng toàn cầu giảm 0,1% trong tháng 3/2021 so với tháng liền trước xuống 26,9%.
Sản lượng dầu thô của 13 nước OPEC

  ĐVT: Nghìn thùng/ngày (trung bình)

Các nước OPEC

2020

T2/2021

T3/2021

+/-

Algeria

897

875

873

-2

Angola

1.262

1.123

1.163

40

Congo

288

270

271

1

Equatorial Guinea

114

103

107

4

Gabon

191

180

182

2

Iran

1.985

2.167

2.304

137

Iraq

4.050

3.892

3.914

23

Kuwait

2.434

2.333

2.327

-6

Libya

368

1.170

1.196

26

Nigeria

1.583

1.474

1.481

8

Saudi Arabia

9.182

8.123

8.090

-33

UAE

2.794

2.611

2.610

-1

Venezuela

498

524

525

1

Tổng cộng

25.645

24.842

25.042

201

Nguồn: OPEC

Nguồn cung của khu vực ngoài OPEC

Sản lượng dầu mỏ của khu vực ngoài OPEC trong tháng 3/2021(gồm NGL của OPEC) tăng 0,93 triệu thùng/ngày so với tháng liền kề trước đó, đạt trung bình 93,23 triệu thùng/ngày. Sản lượng tăng chủ yếu ở Mỹ do sản lượng phục hồi sau khi sụt giảm nghiêm trọng trong tháng 2.
Mỹ: Theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes Co BKR.N, các công ty năng lượng Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 23/4 đã cắt giảm 1 giàn khoan dầu hoạt động lần đầu tiên kể từ tháng 3, xuống 438 giàn. Vào tuần trước đó, các công ty đã bổ sung thêm giàn khoan trong 5 tuần liên tiếp.
Các giàn khoan dầu và khí, một chỉ số sớm của sản lượng tương lai. Số lượng giàn khoan đã tăng trong 8 tháng qua và tăng gần 70% so với mức thấp kỷ lục 244 giàn trong tháng 8/2020.
Canada: Sản lượng dầu mỏ của Canada trong tháng 2/2021 giảm 0,09 triệu thùng/ngày so với tháng liền trước, đạt trung bình 5,51 triệu thùng/ngày.
Sản lượng dầu thô tổng hợp trong tháng 2/2021 giảm từ mức đỉnh giảm từ mức đỉnh vào tháng 12/2020 ở mức 1,35 triệu thùng/ngày xuống mức trung bình 1,29 triệu thùng/ngày. Sản lượng nhựa đường giảm xuống 1,81 triệu thùng/ngày vào tháng 2/2021. Sản lượng dầu thô truyền thống trong tháng 2/2021 vẫn ở mức đạt trung bình 1,24 triệu thùng/ngày. Sản lượng NGL đạt 1,16 triệu thùng/ngày, tăng nhẹ so với 1,11 triệu thùng/ngày trong tháng 1/2021.
Dự kiến nguồn cung dầu của Canada trong quý 2 năm 2021 sẽ giảm 0,4 triệu thùng/ngày so với quý 1 năm 2021, do công việc bảo dưỡng. Trong năm 2021, nguồn cung được dự báo sẽ tăng 0,31 triệu thùng/ngày so với năm 2020, đạt trung bình 5,48 triệu thùng/ngày.
Nga: Sản lượng dầu mỏ của Nga trong tháng 3/2021 tăng 0,15 triệu thùng/ngày so với tháng trước, đạt trung bình 10,55 triệu thùng/ngày, giảm 1,11 triệu thùng/ngày so với tháng 3/2020. Tính chung quý 1/2021 đạt 10,59 triệu thùng/ngày, giảm 1,02 triệu thùng/ngày so quý 1/2020. Dự báo năm 2021 sản lượng dầu mỏ tăng 0,01 triệu thùng/ngày, đạt 10,60 triệu thùng/ngày.
Na Uy: Sản lượng dầu mỏ của Na Uy trong tháng 2/2021 giảm 0,01 triệu thùng/ngày so với tháng trước, đạt 2,11 triệu thùng/ngày. Sản lượng dầu thô giảm 10 nghìn thùng/ngày xuống mức trung bình 1,79 triệu thùng/ngày, cao hơn 0,03 triệu thùng/ngày so với năm 2/2020. Sản lượng NGL và khí ngưng tụ giảm 3 nghìn/ngày trong tháng 2/2021 so với tháng liền trước, đạt 316 nghìn thùng/ngày.
Brazil: Sản lượng dầu thô của Brazil trong tháng 2/2021 giảm 0,05 triệu thùng/ngày so với tháng liền trước, đạt trung bình 2,82 triệu thùng/ngày, chủ yếu do quyết định của Công ty Petrobras tạm thời giảm sản lượng tại mỏ ngoài khơi Marlim Sul do an toàn liên quan đến dịch Covid-19. Tuy nhiên sản lượng từ cuối tháng 3 bắt đầu tăng và sản lượng dầu thô dự kiến sẽ đạt 2,99 triệu thùng/ngày trong tháng 4/2021, mặc dù việc bảo trì vẫn đang tiếp tục tại mỏ Peregrino.
Tổng sản lượng nhiên liệu lỏng của Brazil gồm cả nhiên liệu sinh học giảm 0,04 triệu thùng/ngày xuống trung bình 3,54 triệu thùng/ngày trong tháng 2/2021.
Trung Quốc: Sản lượng dầu mỏ của Trung Quốc trong tháng 2/2021 giảm 45 nghìn thùng/ngày so với tháng trước, đạt trung bình 3,94 triệu thùng/ngày, tăng 0,08 triệu thùng/ngày so với cùng tháng năm 2020. Sản lượng dầu thô tháng 2/2021 giảm 0,05 triệu thùng/ngày so với tháng liền trước, đạt 4,19 triệu thùng/ngày, nhưng tăng 0,1 triệu thùng/ngày so với tháng 2/2020.
Năm 2020 Trung Quốc là một trong số ít quốc gia cho thấy nguồn cung dầu tăng 0,07 triệu thùng/ngày so với năm 2019, bất chấp đại dịch Covid-19.
Trong năm 2021 với mức chi tiêu dự kiến thấp hơn và vốn đầu tư được phân bổ nhiều hơn trong sản xuất khí tự nhiên, tăng trưởng nguồn cung dầu dự báo sẽ chậm lại 0,04 triệu thùng/ngày so với năm trước, xuống mức trung bình 4,16 triệu thùng/ngày.
Mỹ: Sản lượng dầu thô của Mỹ năm 2021 được dự báo giảm 0,07 triệu thùng/ngày so với năm 2020, xuống mức trung bình 11,24 triệu thùng/ngày. Số liệu này gồm cả khí ngưng tụ, dự kiến đạt trung bình 0,8 triệu thùng/ngày. Những bất ổn liên quan đến các trường hợp COVID-19 gia tăng và việc các công ty dầu mỏ Mỹ tiếp tục tuân thủ kỷ luật chi tiêu vốn đầu tư dự kiến sẽ ảnh hưởng đến triển vọng sản xuất năm 2021. Sản lượng khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ dự báo năm 2021 sẽ tăng 0,10 triệu thùng/ngày lên mức trung bình 5,26 triệu thùng/ngày.
Lượng dầu thô trên đất liền dự kiến giảm 0,08 triệu thùng/ngày xuống trung bình 2,27 triệu thùng/ngày.
Nguồn cung dầu mỏ của Nga (chủ yếu do điều chỉnh sản xuất dầu thô cho năm 2021) được điều chỉnh tăng 0,01 triệu thùng/ngày so với năm trước, đạt trung bình 10,60 triệu thùng/ngày.

Dự báo nguồn cung của các nước ngoài OPEC năm 2021

ĐVT:  triệu thùng/ngày

 

Quý 1/2021

Quý 2/2021

Quý 3/2021

Quý 4/2021

2021

+/- 21/20

Châu Mỹ

24,58

24,52

25,51

26,15

25,19

0,47

Châu Âu

4,02

3,95

3,97

4,17

4,03

0,12

Châu Á Thái Bình Dương

0,54

0,56

0,55

0,55

0,55

0,02

Tổng OECD

29,14

29,02

30,04

30,87

29,77

0,61

Trung Quốc

4,21

4,13

4,13

4,18

4,16

0,04

Ấn Độ

0,76

0,75

0,74

0,73

0,75

-0,02

Các nước Châu Á khác

2,45

2,46

2,47

2,46

2,46

-0,05

Mỹ La Tinh

6,01

6,31

6,32

6,51

6,29

0,23

Trung Đông

3,18

3,21

3,23

3,24

3,21

0,04

Châu Phi

1,36

1,35

1,34

1,32

1,34

-0,07

Nga

10,59

10,59

10,67

10,67

10,60

0,09

Các nước Châu Âu – Á

2,91

2,93

2,95

2,95

2,94

0,71

Tổng cộng khu vực ngoài OECD

31,46

31,83

31,96

32,17

31,86

0,62

Tổng nguồn cung của các nước không thuộc OPEC

62,79

63,06

64,19

65,23

63,83

1,48

Nguồn: OPEC

Không giống như sự tăng vốn đầu tư mạnh mẽ trong hai năm qua, chi tiêu cho E&P của ngành dầu mỏ thấp hơn so với vốn đầu tư cao hơn được phân bổ để thúc đẩy sản xuất khí tự nhiên, dẫn đến sản lượng dầu mỏ của Trung Quốc chỉ tăng nhẹ 0,04 triệu thùng/ngày, đạt trung bình 4,16 triệu thùng/ngày.

Sản lượng dầu mỏ khu vực ngoài OPEC năm 2021 dự báo tăng khoảng 1,48 triệu thùng/ngày, đạt trung bình 63,8 triệu thùng/ngày. Những nước đóng góp vào tăng trưởng nguồn cung trong năm 2021 dự kiến là Canada, Mỹ, Na Uy và Brazil.
Nhu cầu:
Nhu cầu dầu toàn cầu trong quý 1/2021 giảm 0,06 triệu thùng/ngày so với quý I/2020, xuống trung bình 93,43 triệu thùng/ngày.
Nhu cầu dầu ở châu Mỹ giảm 1,51 triệu thùng/ngày trong quý 1/2021, xuống trung bình 23,84 triệu thùng/ngày. Tại Châu Phi nhu cầu dầu tăng 0,04 triệu thùng/ngày trong quý 1/2021 so với cùng quý năm 2020, đạt 4,41 triệu thùng/ngày. Khu vực ngoài OECD nhu cầu dầu quý 1/2020 tăng 2,04 triệu thùng/ngày đạt trung bình 50,09 triệu thùng/ngày so với quý 1/2020 do nhu cầu tăng hơn dự kiến ở các khu vực Trung Đông và Châu Á.
Trung Quốc: Nhu cầu xăng dầu của Trung Quốc đã phục hồi từ tháng 4/2020. Trong tháng 2/2021 tăng 2,5 triệu thùng/ngày so với tháng 2/2020. Nhu cầu dầu tăng trưởng được góp phần bởi nhiên liệu bay, xăng và dầu diesel.

Nhu cầu xăng dầu của Trung Quốc

ĐVT: Triệu thùng/ngày (trung bình)

Sản phẩm

T2/2021

T2/2020

+/-

+/- (%)

LPG

1,89

1,50

0,39

26,1

Naphtha

1,25

1,10

0,15

13,6

Xăng

3,03

2,34

0,69

29,4

Nhiên liệu bay

0,72

0,40

0,33

82,0

Dầu diesel

3,52

2,73

0,79

28,8

Dầu mazut

0,62

0,62

0,00

0,8

Các sản phẩm khác

1,10

0,90

0,20

22,2

Tổng cộng

12,13

9,58

2,54

26,6

Nguồn: OPEC

Tại Trung Quốc, nhu cầu dầu mỏ được dự báo sẽ tăng trưởng trong năm 2021 do hoạt động kinh tế phục hồi. Các ngành kinh tế chính được dự đoán sẽ phục hồi tích cực do các ngành giao thông vận tải, hóa dầu và công nghiệp. Ước tính nhu cầu dầu cho năm 2021 dựa trên nhu cầu xăng tăng so với cùng kỳ năm trước do sự phát triển của nền kinh tế, doanh số bán xe tăng so với năm 2020. Nhu cầu diesel cũng được dự đoán sẽ tăng trưởng tích cực vào năm 2021, do sự phát triển trong hoạt động công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp. Hơn nữa, nhu cầu đối với LPG và naphtha được dự đoán sẽ ghi nhận mức tăng tích cực do hoạt động thương mại phát triển. Nhu cầu cho nhiên liệu máy bay dự báo vẫn bị ảnh hưởng bởi giao thông hàng không quốc tế đình trệ, chủ yếu do hoạt động du lịch.

Ấn Độ: Nhu cầu xăng dầu của Ấn Độ giảm tháng thứ 4 liên tiếp, trong tháng 2/2021 giảm 0,2 triệu thùng/ngày so với tháng 2/2020.
Chỉ số PMI tháng 2/2021 do IHS Markit báo cáo tăng 57,30 điểm, tăng so với 55,80 điểm trong tháng 1/2021. Nhu cầu dầu diesel bị ảnh hưởng nhiều nhất, giảm 0,15 triệu thùng/ngày so với tháng 2/2020.
Các ca nhiễm Covid-19 mới của Ấn Độ đã đạt mức cao kỷ lục. Công ty tư vấn FGE dự kiến nhu cầu xăng ở Ấn Độ sẽ giảm 100.000 thùng/ngày (bpd) trong tháng 4/2021 và hơn 170.000 thùng/ngày vào tháng 5. Tổng doanh số bán xăng của Ấn Độ đạt gần 747.000 thùng/ngày trong tháng 3. Nhu cầu dầu diesel khoảng 1,75 triệu thùng/ngày, có thể giảm 220.000 thùng/ngày trong tháng 4 và thêm 400.000 thùng/ngày vào tháng 5/2021.
Những biện pháp hạn chế trong giao thông vận tải do Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhu cầu nhiên liệu dầu mỏ, sụt giảm mạnh trong các hoạt động hàng không là nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu máy bay.
Nhu cầu xăng dầu của Ấn Độ

ĐVT: Triệu thùng/ngày (trung bình)

Sản phẩm

T2/2021

T2/2020

+/-

+/- (%)

LPG

0,87

0,80

0,07

8,4

Naphtha

0,39

0,39

0,00

0,3

Xăng

0,75

0,77

-0,02

-3,0

Nhiên liệu bay

0,20

0,27

-0,08

-28,5

Dầu diesel

1,88

2,03

-0,15

-7,5

Dầu mazut

0,29

0,30

-0,01

-4,9

Các sản phẩm khác

0,45

0,46

-0,01

-1,8

Tổng cộng

4,82

5,03

-0,21

-4,1

Nguồn: OPEC

OECD Châu Âu: Nhu cầu xăng dầu tại Châu Âu giảm mạnh. Nhu cầu dầu giảm 1,22 triệu thùng/ngày trong quý I/2021, xuống mức 12,12 triệu thùng. Những biện pháp hạn chế do Covid-19 đã tác động đến nhu cầu vận tải lĩnh vực hàng không. Nhu cầu sụt giảm chủ yếu ở các nền kinh tế tiêu thụ lớn như Đức, Pháp, Anh, Ý. Sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19 buộc các Chính phủ phải đưa ra các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn lây nhiễm, ảnh hưởng đến nhu cầu. Trong đó nhu cầu đối với các sản phẩm dầu mỏ ở Đức giảm nhiều nhất, tiếp theo là Pháp, Ý.

Nhu cầu xăng dầu của 4 nước lớn Châu Âu

(Anh, Pháp, Italy, Đức)

ĐVT: Triệu thùng/ngày (trung bình)

Sản phẩm

T1/2021

T1/2020

+/-

+/- (%)

LPG

0,39

0,47

-0,08

-16,9

Naphtha

0,65

0,55

0,10

18,1

Xăng

0,76

1,12

-0,36

-32,4

Nhiên liệu bay

0,36

0,78

-0,42

-54,3

Dầu diesel

2,54

3,06

-0,52

-17,1

Dầu mazut

0,14

0,14

0,01

5,2

Các sản phẩm khác

0,35

0,47

-0,12

-24,8

Tổng cộng

5,19

6,58

-1,40

-21,2

Nguồn: OPEC

Dự báo của OPEC: Trong năm 2021, nhu cầu dầu toàn cầu được điều chỉnh cao hơn 0,1 triệu thùng/ngày so với dự báo tháng trước đó, đạt 96,46 triệu thùng/ngày. Điều chỉnh tăng chủ yếu từ sự phục hồi kinh tế ở các nền kinh tế lớn. Hoạt động kinh tế phát triển tích cực đã tác động trực tiếp đến nhu cầu đối với các sản phẩm dầu mỏ trong nửa cuối năm 2021.

Nhu cầu dầu được điều chỉnh thấp hơn trong nửa đầu năm 2021 chủ yếu do những diễn biến gần đây ở khu vực OECD Châu Âu áp dụng các biện pháp phòng ngừa Covid-19.
Các chương trình kích thích kinh tế và nới lỏng các biện pháp Covid-19, trong bối cảnh việc triển khai tiêm chủng vắc xin được đẩy nhanh. Phần lớn những tác động kinh tế tích cực này dự báo sẽ đạt được tăng trưởng trong nửa cuối năm 2021.
Nhu cầu xăng dự đoán sẽ tăng cao nhất so với cùng kỳ năm ngoái, khi hoạt động kinh tế phục hồi trên toàn cầu và tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ được cải thiện. Nhu cầu dầu diesel dự đoán sẽ có mức tăng trưởng lớn thứ 2 trong bối cảnh triển vọng kinh tế được cải thiện trong năm 2021. Các sản phẩm chưng cất sẽ được hỗ trợ phần lớn bởi nhu cầu hóa dầu mạnh ở các nước Trung Quốc, Mỹ.
Việc giảm lưu lượng các chuyến bay quốc tế và nội địa do sự không chắc chắn xung quanh diễn biến đại dịch Covid-19 sẽ tiếp tục hạn chế tốc độ tăng trưởng nhiên liệu máy bay trong năm 2021.
Ở khu vực ngoài OECD nhiên liệu cho vận tải và công nghiệp dự đoán sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu, cùng với nguyên liệu hóa dầu, tập trung ở thị trường Trung Quốc.
Rủi ro sẽ vẫn cao trong năm 2021 do dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại ở một số nước và khu vực như Ấn Độ và Nhật Bản.
Nhu cầu dầu của OECD dự báo sẽ tăng 2,6 triệu thùng/ngày, đạt 44,7 triệu thùng/ngày trong năm 2021. Ở khu vực ngoài OECD, nhu cầu dầu trong năm ước tính tăng 3,3 triệu thùng/ngày so với năm trước, đạt 51,7 triệu thùng/ngày được hỗ trợ bởi sự phục hồi của các nền kinh tế là Trung Quốc và các nước Châu Á khác.
Dự báo nhu cầu dầu thế giới năm 2021

ĐVT: triệu thùng/ngày

 

Quý 1/2021

Quý 2/2021

Quý 3/2021

Quý 4/2021

2021

+/- 21/20

Châu Mỹ

23,84

24,45

24,54

24,58

24,36

1,80

Châu Âu

12,12

12,71

13,59

13,74

13,05

1,47

Châu Á Thái Bình Dương

7,39

7,18

7,17

7,55

7,32

0,24

Tổng cộng OECD

43,34

44,34

45,30

45,87

44,73

2,64

Trung Quốc

12,95

14,27

14,93

15,05

14,30

1,11

Ấn Độ

4,94

4,56

4,83

5,61

4,99

0,59

Các nước Châu Á khác

8,33

8,96

8,57

8,47

8,58

0,45

Mỹ Latinh

6,15

6,19

6,46

6,40

6,30

0,29

Trung Đông

7,87

7,62

8,30

7,97

7,94

0,35

Châu Phi

4,41

3,97

4,18

4,49

4,26

0,17

Nga

3,57

3,37

3,37

3,58

3,47

0,19

Tổng cộng khu vực ngoài OECD

50,09

50,75

52,45

53,58

51,73

3,31

Tổng nhu cầu thế giới

93,43

95,09

97,75

99,45

96,46

5,95

Nguồn: OPEC

Dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA): Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu dự báo tăng 5,5 triệu thùng/ngày trong năm 2021 đạt 96,5 triệu thùng/ngày, phục hồi khoảng 60% khối lượng bị giảm do đại dịch Covid-19. Nhu cầu dầu trong quí 1/2021 đạt 94,9 triệu thùng/ngày, tăng 1,1 triệu thùng/ngày so với mức thấp trong quý 1/2020 được hỗ trợ nhờ kỳ vọng nhu cầu nhiên liệu tăng lên khi nền kinh tế phục hồi ở Mỹ và Châu Âu. Triển vọng kinh tế thuận lợi hơn tạo cơ sở cho nhu cầu mạnh hơn trong nửa cuối năm 2021.

Dự báo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA): EIA dự báo tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng 5,6 triệu thùng/ngày trong năm 2021 và tăng 3,3 triệu thùng/ngày trong năm 2022. Dự báo sản lượng dầu thô từ OPEC sẽ đạt trung bình 27,2 triệu thùng/ngày trong năm 2021, tăng từ ước tính 25,6 triệu thùng/ngày trong năm 2020. 

Nguồn: VITIC/Reuters/OPEC