Giá LNG trung bình giao tháng 6 tại Đông Bắc Á ước tính vào khoảng 9,65 USD/mmBtu, tăng 80 US cent so với tuần trước. Giá giao vào tháng 7 vào khoảng 9,75 USD/mmBtu.
Nhu cầu ổn định từ châu Âu và Trung Quốc khi các Công ty bổ sung lượng khí tồn kho giảm đã hỗ trợ giá tăng.
Dữ liệu theo dõi tàu từ Refinitiv Eikon cho thấy, nhập khẩu LNG trong tháng 4 của Trung Quốc tăng khoảng 11% so với tháng trước lên 6,48 triệu tấn.
Tuy nhiên, khách hàng mua ở Ấn Độ chuyển hướng mua hàng hóa khác do các trường hợp Covid-19 tăng cao đã làm giảm nhu cầu khí đốt của nước này từ các lĩnh vực công nghiệp đã hạn chế mức tăng giá.
 

Nguồn: VITIC/Reuters