OPEC đã giữ nguyên dự báo về mức tăng trưởng tương đối mạnh về nhu cầu dầu toàn cầu vào năm 2024 và cho biết năm 2025 dự báo mức tiêu thụ dầu tăng “mạnh mẽ”, dẫn đầu là Trung Quốc và Trung Đông.
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC, trong một báo cáo hàng tháng, cho biết nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 1,85 triệu thùng/ngày vào năm 2025. Trong năm 2024, OPEC dự kiến nhu cầu tăng trưởng 2,25 triệu thùng/ngày, không thay đổi so với tháng trước.
Dự đoán năm 2025 là dự đoán đầu tiên của OPEC trong báo cáo hàng tháng. OPEC cho biết việc công bố báo cáo sớm hơn thường lệ là nhằm mục đích cung cấp hướng dẫn dài hạn cho thị trường.
Báo cáo của OPEC cũng lưu ý rằng sản lượng dầu của OPEC tăng nhẹ trong tháng 12/2023 do Nigeria dẫn đầu, mặc dù việc liên minh OPEC+ liên tục cắt giảm sản lượng để hỗ trợ thị trường.
Trong năm 2024, OPEC dự kiến nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng 2,2 triệu thùng/ngày so với năm 2023, không thay đổi so với dự kiến trong báo cáo tháng trước.
OPEC cũng đưa ra dự đoán tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ đạt 2,8% trong năm 2025, cao hơn so với dự báo tăng trưởng 2,6% trong năm nay.
 
 

Nguồn: VITIC/Reuters