Sản lượng dầu tăng vọt từ các khu vực đá phiến đã thúc đẩy tổng sản lượng dầu thô của Mỹ lên mức cao kỷ lục gần 10,7 triệu thùng/ngày trong tháng 6/2018, tháng mới nhất có số liệu.
Trong báo cáo hàng tháng của EIA, sản lượng sự kiến tăng 31.000 thùng/ngày tại Permian thuộc Texas và New Mexico.
Sản lượng từ 5 khu vực đá phiến chính khác dự kiến tăng trong tháng này. Sản lượng tại khu vực đá phiến Haynesville, khu vực nhỏ nhất trong 7 khu vực đá phiến EIA theo dõi, dự kiến không đổi tại 43.000 thùng/ngày trong tháng này.
Sản lượng mỗi giàn khoan từ các giếng mới dự kiến tăng tại tất cả các khu vực ngoại trừ lưu vực Permian, nơi họ dự kiến sụt giảm 9 thùng/ngày.
Trong khi đó, sản lượng khí tự nhiên của Mỹ dự kiến tăng lên kỷ lục 73,1 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) trong tháng 10/2018, tăng gần 1 bcfd so với dự báo hồi tháng 9 và sẽ là tháng tăng thứ 9 liên tiếp. Sản lượng trong tháng 10/2017 chỉ là 60,3 bdfd.
EIA dự báo sản lượng khí đốt trong tháng 10/2018 sẽ tăng tại tất cả lưu vực đá phiến lớn. Sản lượng tại Appalachia, mỏ khí đốt lớn nhất có thể tăng gần 0,3 bcfd lên mức cao kỷ lục 29,4 bcfd trong tháng 10/2018 so với 24,2 bcfd trong cùng tháng một năm trước.
EIA cho biết các nhà sản xuất đã khoan 1.520 giếng và hoàn thành 1.282 giếng tại lưu vực đá phiến lớn nhất trong tháng 8/2018, đưa tổng số giếng chưa hoàn thành tăng 238 thành kỷ lục 8.269 giếng.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet