Một thư điện tử từ Aramco đề ngày 21/7 “Saudi Aramco sẽ tổ chức cuộc gọi thu nhập của nhà đầu tư lần đầu tiên trong tháng 8 trùng hợp với việc công bố kết quả tài chính nửa đầu năm 2019 của họ”.
Bộ trưởng Năng lượng của Saudi Arabia cho biết vương quốc này dự kiến việc niêm yết tiến hành trong năm 2020 và 2021.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet