Giá cá hồi Na Uy trung bình đạt 135,28 NOK/kg (tương đương 12,46 USD, 11,61 EUR) vào tuần 14 của năm 2024 (tức tuần thứ 2 của tháng 4/2024), tăng 6,6% so với mức giá trung bình của tuần trước đó là 126,90 NOK (tương đương 11,79 USD, 10,91 EUR).
Cá hồi từ 1 đến 2 kg chiếm 0,25% trong tổng lượng bán ra trong tuần thứ 14 năm 2024 và đạt mức giá trung bình là 103,37 NOK (tương đương 9,54 USD, 8,88 EUR), tăng so với 84,23 NOK của tuần 13 (tương đương 7,85 USD, 7,25 EUR).
Cá hồi từ 2 đến 3 kg chiếm 7,14% trong tổng lượng bán ra giá trung bình 119,60 NOK (tương đương 11,04 USD, 10,28 EUR), cao hơn mức 112,36 NOK của tuần trước đó (tương đương 10,48 USD, 9,68 EUR).
Cá hồi loại 3 đến 4 kg chiếm 22,76% trong tổng lượng bán ra, giá trung bình 132,37 NOK/kg (tương đương 12,22 USD, 11,38 EUR), cao hơn so với mức 122,88 NOK của tuần 13 (tương đương 11,46 USD, 10,56 EUR). 
Loại 4 đến 5 kg, chiếm 26,34% trong tổng lượng bán ra trong tuần 14, giá tăng trung bình mỗi tuần là 10,06 NOK/kg (tương đương 0,93 USD, 0,86 EUR), đạt 136,22 NOK (tương đương 12,58 USD , 11,70 EUR), tăng so với mức 126,16 NOK của tuần trước đó (tương đương 11,77 USD, 10,87 EUR).
Cá hồi Na Uy từ 5 đến 6 kg chiếm 24,64% trong tổng lượng bán ra và giá tăng 8 NOK/kg (tương đương 0,74 USD, 0,69 EUR) so với tuần trước đó, đạt 138,84 NOK/kg (tương đương 12,82 USD, 11,93 EUR).
Cá hồi loại 6 đến 7 kg chiếm 14,68% trong tổng lượng bán ra và giá trung bình 139,94 NOK (tương đương 12,92 USD, 12,02 EUR), tăng so với mức 133,38 NOK của tuần trước đó (tương đương 12,44 USD, 11,48 EUR).
Cá hồi nặng từ 7 đến 8 kg, chiếm 3,84% trong tổng lượng bán ra, giá trung bình 137,98 NOK/kg (tương đương 12,73 USD, 11,85 EUR), tăng so với mức 131,97 NOK của tuần 13 (tương đương 12,31 USD, 11,36 EUR). Cá hồi loại 8 đến 9 kg chiếm 0,33% trong tổng lượng bán ra và giá tăng 3,13 NOK/kg so với tuần trước đó (tương đương 0,29 USD, 0,27 EUR), đạt 137,01 NOK (tương đương 12,65 USD, 11,77 EUR), tăng so tuần trước là 133,88 NOK (tương đương 12,48 USD, 11,53 EUR).
Fish Pool dự đoán giá cá hồi Na Uy giao kỳ hạn tháng 4/2024 dự kiến sẽ đạt khoảng 124 NOK (tương đương 11,44 USD, 10,65 EUR), tăng so với mức 117,50 NOK của tuần trước đó (tương đương 10,98 USD, 10,12 EUR). Giá giao tháng 5 được dự đoán sẽ giảm xuống 114,95 NOK (tương đương 10,61 USD, 9,87 EUR) từ mức 117 NOK (tương đương 11,04 USD, 10,19 EUR) được dự đoán trong tuần 13. Giá dự đoán giao tháng 6 vẫn giữ nguyên như báo cáo trong tuần 13 ở mức 110,90 NOK (tương đương 9,52 USD), 8,79 EUR).
Dự đoán giá quý II/2024 tăng lên 117,30 NOK (tương đương 10,83 USD, 10,08 EUR), tăng so với dự đoán trong tuần trước là 115,13 NOK (tương đương 10,77 USD, 9,91 EUR) và Quý III/2024 cũng đã tăng lên 87,37 NOK (tương đương 8,07 USD, 7,51 EUR) tăng so với dự đoán tuần 13 là 87,27 NOK (tương đương 8,06 USD, 7,50 EUR). Trong khi đó, giá quý IV/2024 hiện ở mức dự đoán là 87,37 NOK (tương đương 8,07 USD, 7,51 EUR), giảm so với dự đoán của tuần trước là 88,73 NOK (tương đương 8,30 USD, 7,64 EUR).
Theo Báo cáo của Hội đồng Cá hồi Na Uy, xuất khẩu thủy sản của Na Uy trong tuần thứ 14 năm 2024 đạt 11.687 tấn, tăng so với 9.516 tấn của tuần trước đó nhưng giảm so với mức 11.796 tấn xuất khẩu trong tuần 14 của năm 2023. Trong đó, chủ yếu xuất khẩu sang Các quốc gia châu Âu 8.505 tấn sản phẩm, tăng so với mức 6.682 tấn của tuần 13. Xuất khẩu sang Đan Mạch 1.880 tấn, cao hơn mức 1.530 tấn của tuần trước; Ba Lan 1.334 tấn, cao hơn mức 864 tấn của tuần trước; Tây Ban Nha 1.134 tấn, tăng từ 787 tấn; Pháp 1.051 tấn, tăng từ 1.018 tấn; Italia 920 tấn, tăng từ 541 tấn; Hà Lan 818 tấn, giảm so với 989 tấn của tuần 13; và Anh 546 tấn, tăng so với 492 tấn của tuần 13. Trung Quốc 609 tấn, tăng so với 512 tấn của tuần 13 và Mỹ 35 tấn, giảm so với 48 tấn của tuần trước đó.

Nguồn: Vinanet/VITIC/seafoodsource.com