Phát biểu tại phiên họp Quốc hội ngày 12/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm Ahmad Hamzah cho biết, phản ứng tích cực đối với sầu riêng của Malaysia đã khiến giá trị xuất khẩu mặt hàng này tăng lên hàng năm.
Giá trị xuất khẩu sầu riêng năm 2016 đạt 69,9 triệu RM, năm 2017 là 59 triệu RM, 2018 là 124,9 triệu RM, năm 2019 là 127 triệu RM và năm 2020 ghi nhận 144,7 triệu RM.
Tháng 9/2020, sầu riêng của Malaysia đã được xuất khẩu thành công sang 22 quốc gia, 5 quốc gia đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất là Hong Kong (Trung Quốc), Trung Quốc đại lục, Singapore, Mỹ và Australia. Hong Kong đã góp phần làm tăng giá trị xuất khẩu sầu riêng lên 57,52 triệu RM.
Ông Ahmad cho biết thêm, chính phủ không đánh thuế xuất khẩu đối với sầu riêng vì muốn hỗ trợ mặt hàng này có sức cạnh tranh với sầu riêng từ các nước khác, đặc biệt là Thái Lan, đồng thời khẳng định giá trị xuất khẩu sầu riêng của Malaysia dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn trong tương lai.

Nguồn: Hằng Linh / BNEWS / TTXVN