trong đó, sản lượng thịt lợn gần như tương đương với mức đạt được năm 2017, tổng cộng là 52,96 triệu tấn, tăng 28,8% so với năm trước và chỉ thấp hơn 440.000 tấn so với năm 2017.
Sản lượng thịt bò đạt 6,98 triệu tấn (tăng 3,7%) và thịt cừu đạt 5,14 triệu tấn (tăng 4,4%). Sản lượng thịt gia cầm đạt 23,80 triệu tấn (tăng 0,8%).
Số lượng lợn giống và lợn nái lần lượt tăng 10,5% và 4% so với cuối năm 2020. Đồng thời, Trung Quốc giảm nhập khẩu thịt 5,34%, đạt tổng cộng 9,38 triệu tấn, trong đó nhập khẩu thịt lợn giảm rõ rệt do sản lượng giết mổ trong nước tăng mạnh. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Thepigsite