Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng thủy sản tháng 8/2023 tăng 10,3% so với tháng 7/2023 nhưng giảm 13% so với tháng 8/2022, đạt trên 858,78 triệu USD.
Tính chung 8 tháng năm 2023 xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 5,79 tỷ USD, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm 9,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 568,69 triệu USD, giảm7,3%.
Thủy sản xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ chiếm 17,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 1,02 tỷ USD, giảm mạnh37,3% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó riêng tháng 8/2023 đạt 165,26 triệu USD, tăng13% so với tháng 7/2023, tăng 5,3% so với tháng 8/2022.
Đứng thứ 2 về kim ngạch là thị trường Nhật Bản chiếm tỷ trọng 16,8%, đạt gần 973,94 triệu USD, giảm13,4%; riêng tháng 8/2023 xuất khẩu sang thị trường này đạt 135,15 triệu USD, tăng 8% so với tháng 7/2023 nhưng giảm 22% so với tháng 8/2022.
Tiếp đến thị trường Trung Quốc trong tháng 8/2023tăng 8,3% so với tháng 7/2023 nhưng giảm 6,4% so với tháng 8/2022, đạt 124,75 triệu USD; cộng chung cả 8 tháng năm 2023 xuất khẩu sang thị trường này giảm 17,7 % so với cùng kỳ năm 2022, đạt trên 874,36 triệu USD, chiếm 15,1% trong tổng kim ngạch.
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường FTA RCEP 8 tháng năm 2023giảm17,2% so với 8 tháng năm 2022, đạt 2,88 tỷ USD; Xuất khẩu sang thị trường FTA CPTTP giảm 21,3%, đạt 1,54 tỷ USD. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU chiếm 10% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt trên 581,94 USD, giảm34,6%. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á chiếm 7,6% trong tổng kim ngạch, đạt trên 438,44 triệu USD, giảm 16%.

Xuất khẩu thủy sản 8 tháng  năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/9/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nguồn: Vinanet/VITIC