Giá đường thô SBc1 kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn ICE ít thay đổi ở mức 20,13 US cent/lb. Giá đường trắng LSUc1 kỳ hạn tháng 8 trên sàn London – hết hạn vào tuần tới - giảm 2,5%, chốt ở 560,7 USD/tấn.
Công ty dầu mỏ Petrobras của Brazil thông báo tăng giá xăng thêm 7%. Quyết định này có thể làm tăng lợi nhuận cho ethanol trong nước, làm giảm lợi thế của giá mặt hàng đường.
Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines, nước này đang có kế hoạch nhập khẩu 200.000 tấn đường trong tháng 9/2024, để bù đắp nguồn cung thiếu hụt vào tháng 8 và tháng 9, dự kiến trước mùa thu hoạch.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn ICE hôm nay (Đvt: US cent/lb)

Bảng chi tiết giá đường thô các kỳ hạn trên sàn ICE hôm nay (Đvt: US cent/lb):

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Tháng 10/24

20,13

20,37

19,83

20,13

20,14

Tháng 3/25

20,63

20,68

20,20

20,47

20,52

Tháng 5/25

19,71

19,87

19,46

19,67

19,72

Tháng 7/25

19,16

19,27

18,92

19,10

19,12

Tháng 10/25

18,88

18,95

18,67

18,82

18,81

Tháng 3/26

18,86

18,92

18,67

18,81

18,79

Tháng 5/26

18,13

18,19

17,97

18,09

18,08

Tháng 7/26

17,75

17,81

17,58

17,73

17,71

Tháng 10/26

17,75

17,77

17,54

17,71

17,67

Tháng 3/27

17,93

17,95

17,74

17,92

17,86

Tháng 5/27

17,57

17,57

17,37

17,53

17,48

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters