Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hay, tháng 5/2024, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 5,06 tỷ USD, tăng 11,2% so với tháng 5/2023; trong đó, xuất khẩu nông sản chính đạt 2,73 tỷ USD (tăng 14,3%); xuất khẩu lâm sản đạt 1,35 tỷ USD (tăng 17,9%); xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 45,8 triệu USD (tăng 10,2%); riêng xuất khẩy thủy sản đạt 780 triệu USD (giảm 3,5%) và xuất khẩu đầu vào sản xuất 153 triệu USD (giảm 6,9%).
Tính chung 5 tháng đầu năm, hầu hết các nhóm hàng đều tăng nên kim ngạch xuất khẩu tăng, đạt 24,14 tỷ USD. Đóng góp vào kết quả xuất khẩu này có, nông sản đạt 13,11 tỷ USD, tăng 27,7%; lâm sản đạt 6,58 tỷ USD, tăng 22,7%; thủy sản đạt 3,5 tỷ USD, tăng 3,6%; chăn nuôi đạt 199 triệu USD, tăng 5,6%. Riêng đầu vào sản xuất 756 triệu USD, giảm 1,3%.
Về giá trị xuất khẩu, hầu hết các mặt hàng chủ lực đều cao hơn cùng kỳ năm ngoái, như: Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 6,14 tỷ USD (tăng 23,6%); cà phê đạt 2,9 tỷ USD (tăng 44,1%); gạo đạt 2,65 tỷ USD (tăng 38,2%); hạt điều đạt 1,55 tỷ USD (tăng 19,3%); rau quả đạt 2,59 tỷ USD (tăng 28,1%) và tôm đạt 1,3 tỷ USD (tăng 7,5%).
Giá xuất khẩu bình quân như sau: Gạo đạt 638 USD/tấn, tăng 20,5%; cà phê đạt 3.482 USD/tấn, tăng 49,9%; cao su đạt 1.504 USD/tấn, tăng 8,8%; hồ tiêu 4.308 USD/tấn, tăng 39,3%; riêng hạt điều đạt 5.378 USD/tấn, giảm 8,6%; chè 1.656 USD/tấn, giảm 0,8%…
Giá trị xuất khẩu vào các thị trường đều tăng. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường châu Á đạt 11,31 tỷ USD (tăng 17,5%); châu Mỹ đạt 5,4 tỷ USD (tăng 23,1%); châu Âu đạt 3,2 tỷ USD (tăng 39,4%); châu Phi đạt 459 triệu USD (tăng 26,1%) và châu Đại Dương đạt 341 triệu USD (tăng 24,8%).
Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục là 3 thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam; trong đó, giá trị xuất khẩu sang Hoa Kỳ chiếm 20,6%, tăng 23,9%; Trung Quốc chiếm 19,2%, tăng 8,6% và Nhật Bản chiếm 6,7%, tăng 6,6%.

Nguồn: congthuong.vn