Bảy loại thịt bò được yêu thích sẽ phải tuân theo biện pháp này do Chính phủ đang cố gắng giữ giá thị trường nội địa ở mức thấp. Chính phủ đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu đối với thịt bò loại D và loại E là những loại thịt bò được Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất. Achentina ban hành lệnh cấm xuất khẩu do giá thịt bò trong năm 2021 tăng 20%, do kinh tế toàn cầu phục hồi đã đẩy giá tăng. Chính phủ Achentina ban hành lệnh cấm xuất khẩu thịt bò lâu dài để giữ giá trong nước ở mức thấp như hồi tháng 5/2021. Achentina là nước xuất khẩu thịt bò lớn thứ năm trên thế giới và trong năm 2020 có hơn 70% lượng thịt bò xuất khẩu của Achentina sang thị trường Trung Quốc.
Các quốc gia xuất khẩu thịt bò hàng đầu khác như Australia, Brazil và Mỹ có thể sẽ được hưởng lợi do lệnh cấm xuất khẩu kéo dài của Achentina, khiến các nhà nhập khẩu chủ yếu của Achentina phải tìm kiếm thị trường khác. Năm 2021, Uruguay là một trong những nhà cung cấp thịt bò cho thị trường Trung Quốc được hưởng lợi từ chính sách này. 
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/euromeatnews.com