Đồng thời, nước này dự định bắt đầu bán lúa mì và gạo trên thị trường mở vào ngày 5/7/2023. Như vậy, 400 nghìn tấn lúa mì và 500 nghìn tấn gạo sẽ được chào bán tại phiên đấu giá điện tử đầu tiên.
Ấn Độ là nước sản xuất lúa mì lớn thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc, với thị phần khoảng 13,5%. Nước này hàng năm sản xuất hơn 100 triệu tấn ngũ cốc nhưng cung cấp phần lớn cho thị trường trong nước. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/ukragroconsult.com