Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) cho biết, sản lượng đường của Maharashtra giảm xuống chỉ còn 9,09 triệu tấn từ mức 9,52 triệu tấn, trong khi sản lượng của Karnataka giảm 8,3% xuống mức 4,7 triệu tấn. Sản lượng ở bang phía bắc Uttar Pradesh tăng 11,6% lên mức 7,8 triệu tấn do các nhà máy bắt đầu hoạt động sớm.
Ấn Độ đã cho phép các nhà máy đường trong nước chuyển 1,7 triệu tấn đường để sản xuất ethanol vì New Delhi đặt mục tiêu giảm sự gián đoạn trong chương trình nhiên liệu sinh học đầy tham vọng của mình.

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters