Mục đích của chiến dịch để kiểm soát: (i) việc tuân thủ các giá trị giới hạn của EU đối với các chất ô nhiễm hoá học, tập trung vào các sản phẩm do Đan Mạch sản xuất, nhưng thực phẩm nhập khẩu cũng bị kiểm tra; (ii) kiểm tra chất lượng dầu ô liu; (iii) thu thập dữ liệu cho bất kỳ giá trị giới hạn trong tương lai và các loại thực phẩm mới.
Các doanh nghiệp Việt Nam đang xuất khẩu thực phẩm vào Đan Mạch cần chú ý đảm bảo tuân theo đúng giá trị giới hạn hàm lượng các chất hoá học đã được EU quy định để tránh bị Cơ quan có thẩm quyền của Đan Mạch kiểm tra.
 Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch,
Na Uy, Iceland, và Latvia