Theo đó, sản lượng mía niên vụ 2024/25 (từ tháng 4/2024 – tháng 3/2025) của Brazil được dự báo ở mức 620 triệu tấn, giảm so với dự báo trước đó là 640 triệu tấn. Năng suất được dự kiến sẽ giảm 6% trong vụ mới do độ ẩm trong đất thấp hơn.
Tuy nhiên, nhà môi giới này đã nâng dự báo sản lượng mía niên vụ 2023/24 hiện tại đạt 651,5 triệu tấn, do thời tiết khô hạn khiến các nhà máy kéo dài thời gian ép mía. Đồng thời cũng điều chỉnh tăng dự báo sản lượng đường trong niện vụ hiện tại đạt 42,2 triệu tấn, xuất khẩu đạt 33 triệu tấn.
Trước đây, các nhà phân tích dự đoán rằng số mía chưa được ép sẽ để lại để chế biến trong vụ mới vì các nhà máy sẽ không thể ép hết lượng mía có sẵn. Nhưng hiện tại HedgePoint Global Markets lại cho rằng các nhà máy ở Trung Nam Brazil sẽ ép hết toàn bộ lượng mía có sẵn.

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters