Tổng sản lượng thịt lợn của Mỹ năm 2024 dự kiến đạt 27,9 tỷ Lb, tăng 2,2% so với năm trước. Giá thịt lợn 51-52% nạc được dự báo sẽ đạt trung bình khoảng 61 USD/cwt, tăng 3,7% so với năm 2023. Xuất khẩu thịt lợn của Mỹ năm 2024 tăng 50 triệu lb do nhu cầu từ các nước nhập khẩu lớn tăng mạnh và khả năng cạnh tranh của thịt lợn EU suy yếu do sản lượng thịt lợn ở EU thấp và giá cao hơn. Tổng xuất khẩu thịt lợn của Mỹ năm 2024 dự kiến sẽ đạt 7,1 tỷ Lb, tăng 4,6% so với năm trước.
Nhu cầu tăng làm giá lợn tăng
Trong tháng 2/2024 lượng lợn giết mổ tăng cao hơn dự kiến để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người bán buôn. Hết tháng 2/2024 lượng lợn giết mổ ước tính chỉ khoảng 11 triệu con, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước. Giá thịt lợn 51-52% nạc trong tháng 2 đạt trung bình 55,24 USD/cwt, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà chế biến và bán buôn đã xuất bán khoảng 2,4 tỷ Lb thịt lợn, tăng gần 5% so với tháng 2/2023, với giá thịt lợn cắt miếng ước tính là 89,14 USD/cwt, tăng 8,3%.
Sản lượng thịt lợn trong quý I/2024 tăng khoảng 30 triệu Lb lên gần 7,2 tỷ Lb, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.
Nhu cầu về lợn trong năm 2024 dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh. Giá thịt lợn trong tháng 1/2024 và tháng 2/2024 mặc dù không bằng năm 2021–22, nhưng có xu hướng cao hơn so với năm 2023. Nhu cầu thịt lợn Mỹ dự kiến sẽ tăng do giá các sản phẩm thay thế thịt lợn tăng và nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu tăng khi các nhà xuất khẩu châu Âu ngày càng ít, đặc biệt là ở các thị trường châu Á do sản lượng thịt lợn của EU thấp hơn và giá cao.
Giá thịt lợn 51-52% nạc trong quý I/2024 dự kiến sẽ ở mức trung bình 55 USD/cwt, tương đương với cùng kỳ năm ngoái. Giá quý II/2024 dự báo tăng lên 65 USD/cwt, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá lợn hơi trong quý III sẽ tăng 1 USD so với dự báo hồi tháng trước lên 67 USD/cwt, giảm 3% so với quý III/2023.
Dự báo quý IV/2024 vẫn ở mức 56 USD/cwt, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo mức trung bình trong năm 2024 là 61 USD, tăng gần 4% so với mức trung bình của năm 2023. Tỷ lệ giết mổ lợn nái và lợn rừng được kiểm định tính đến giữa tháng 2/2024 cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Năm 2023 là một năm khó khăn đối với các nhà chăn nuôi lợn.
Theo tính toán của Đại học bang Iowa, tổn thất hàng tháng của nhà sản xuất trong năm 2023 trung bình là hơn 24 USD/con. Theo Báo cáo hàng quý tháng 12/2023 cho thấy lượng lợn giống vào ngày 1/12/2023 giảm hơn 3% so với cùng kỳ năm trước đó. USDA cho rằng việc giảm lượng lợn giống ở Mỹ có thể đang tiếp tục. Theo USDA, từ tuần 1 đến tuần thứ 7 của năm 2024, việc giết mổ lợn nái và lợn đực giống tăng khoảng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhìn chung, quy mô chăn nuôi lợn nhỏ hơn thường dẫn đến giá lợn hơi cao hơn.
Xuất khẩu thịt lợn của Mỹ bắt đầu mạnh trong năm 2024
Xuất khẩu thịt lợn của Mỹ tháng 1/2024 đạt khoảng 588 triệu Lb, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu nhiều nhất sang Mexico với 236 triệu Lb, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, và chiếm 40% trong tổng lượng thịt lợn xuất khẩu của Mỹ. Tiếp theo là Nhật Bản, chiếm 15%. Tổng cộng, hơn 50% trong tổng lượng thịt lợn xuất khẩu của Mỹ sang các quốc gia Tây bán cầu. Châu Á chiếm chưa đến 1/3 lượng xuất khẩu trong tháng 1, tăng gần 52% so với cùng kỳ năm trước. Dữ liệu do Chính phủ Hàn Quốc công bố cho thấy nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh trong năm 2023, và tháng 1/2024 đạt hơn 11 nghìn tấn, tăng gần 28%. Trong tháng 1/2024 hầu hết các quốc gia thành viên EU xuất khẩu sang Hàn Quốc giảm, ngoại trừ Tây Ban Nha và Hà Lan. Xuất khẩu của EU chủ yếu giảm do chi phí sản xuất cao hơn, chủ yếu do giá năng lượng tăng.
Xuất khẩu của Mỹ sang 10 nước lớn nhất trong tháng 1/2024

Dự báo sản lượng thịt lợn của Mỹ năm 2024 đạt 27,9 tỷ Lb

Do xuất khẩu tháng 1/2024 tăng cao, đã nâng xuất khẩu quý I/2024 tăng 30 triệu bảng lên 1,795 tỷ Lb, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu quý II/2024 dự kiến đạt 1,795 tỷ Lb, tăng 10 triệu Lbso với dự báo trong tháng trước và tăng khoảng 1% so với quý II/2023. Dự báo xuất khẩu quý III/2024 không thay đổi so với dự báo tháng trước ở mức 1,645 tỷ Lb, tăng 6,6% so với quý III/2023. Dự báo quý IV/2024 tăng 10 triệu Lb lên 1,895 tỷ Lb, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng xuất khẩu thịt lợn của Mỹ trong năm 2024 dự kiến đạt 7,130 tỷ Lb, tăng khoảng 4,6% so với năm 2023.
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/swineweb.com