Theo dự báo, sản xuất nông nghiệp của EU đến năm 2032 sẽ tăng chậm lại. Ngành nông nghiệp EU đã bị thiệt hại nặng nề trong hai năm qua do sự gián đoạn thương mại và giá cả hàng hóa tăng sau dịch Covid, cuộc khủng khoảng của Nga vào Ukraine đã dẫn đến giá cả nguyên liệu đầu vào và năng lượng tăng. Kết quả là, lạm phát lương thực tăng vọt và thương mại tiếp tục bị gián đoạn. Hơn nữa, biến đổi khí hậu dẫn đến các hiện tượng thời tiết bất lợi xảy ra thường xuyên hơn, đồng thời làm bùng phát dịch bệnh ở động vật. Trước những gián đoạn này, kết hợp với những thay đổi trong xu hướng tiêu dùng, dự báo tốc độ tăng trưởng sản xuất của các ngành nông nghiệp chính của EU sẽ chậm lại. Sản lượng của một số loại cây trồng dự kiến sẽ giảm nhẹ, sản lượng sữa và thịt sẽ giảm.
Tổng diện tích ngũ cốc của EU đến năm 2032 dự kiến sẽ giảm nhẹ xuống còn 57,2 triệu ha, do diện tích lúa mạch và ngô giảm. EU sẽ vẫn là nhà xuất khẩu ròng lúa mì và lúa mạch và nhập khẩu ròng ngô và gạo. Tiêu thụ ngũ cốc thực phẩm tại EU sẽ tăng nhẹ (tăng 3,9%), nhưng do sử dụng thức ăn chăn nuôi sẽ giảm (giảm 6,1%), nên tổng tiêu thụ nội địa của EU dự kiến sẽ vẫn ổn định.
Sản lượng hạt có dầu của EU đến năm 2032 dự kiến đạt 33 triệu tấn, tăng 2,8 triệu tấn so với giai đoạn 2020-2022 (tăng 9,3%), chủ yếu do sản lượng tiếp tục tăng. Nhập khẩu ròng hạt có dầu vào EU sẽ giảm do EU sẽ sản xuất thêm 54,7% đậu đỗ các loại và 33,3% đậu tương.
Mức tiêu thụ thịt ở EU dự kiến sẽ giảm (giảm 1,5 kg/người/năm), đặc biệt là thịt bò và thịt lợn được thay thế một phần bằng thịt gia cầm. Tổng đàn bò của EU sẽ giảm 2,8 triệu con (9,1%). Sau khi đạt mức cao vào năm 2022, giá thịt bò dự kiến sẽ giảm trở lại do cung cầu cân bằng hơn. Về thịt lợn, sản lượng của EU dự kiến sẽ giảm 1%/năm trong giai đoạn 2022-2032, tương ứng với 2,2 triệu tấn.

Nguồn: Vinanet/VITIC/euromeatnews