Công ty tư vấn kinh doanh nông nghiệp Brazil, AgRural cho biết họ đã cắt giảm ước tính sản lượng cho vụ ngô thứ hai của Trung tâm Nam Brazil do đợt hạn hán kéo dài vào tuần đầu tiên của tháng Năm.
Nông dân ở đó dự kiến đầu tháng 5/2021 sẽ thu hoạch 65,1 triệu tấn ngô, giảm so với 73 triệu tấn so với ước tính vào ngày 19/4. Đồng thời, AgRural cho biết năng suất trung bình hiện đạt 84,1 bao 60 kg/ha, thấp nhất trong ba năm.
Trên toàn Brazil, AgRural cho biết sản lượng ngô vụ thứ hai ước tính sẽ đạt 69,6 triệu tấn, thấp hơn so với 75,1 triệu tấn vào năm 2020.
Con số này có tính đến dự báo của chính AgRural đối với sản xuất ở Trung tâm Nam và sản lượng ước tính của chính phủ cho miền Bắc và Đông Bắc, nơi cũng trồng ngô vụ thứ hai.
Tổng sản lượng ngô của Brazil trong niên vụ 2020/2021 ước tính đạt 95,5 triệu tấn, so với 102,6 triệu tấn trong vụ trước.
 

Nguồn: VITIC/Reuters