Xuất khẩu lúa mì mềm từ Liên minh châu Âu (EU) trong niên vụ 2020/21 bắt đầu vào tháng 7 năm ngoái đã đạt 22,84 triệu tấn tính đến ngày 9/5.
Con số này đã giảm so với mức 30,59 triệu tấn được thông quan vào cùng tuần trước đó
Xuất khẩu lúa mạch của EU 2020/21 đạt 6,68 triệu tấn, cùng thời điểm một năm trước đó xuất khẩu lúa mạch của EU đạt 6,75 triệu tấn, trong khi nhập khẩu ngô niên vụ 2020/21 của EU là 12,72 triệu tấn, giảm từ mức 17,89 triệu tấn của năm 2020.
 

Nguồn: VITIC/Reuter