Mức tiêu thụ gạo năm 2023/24 đã được nâng lên so với dự báo tháng trước, do các điều chỉnh tăng ở một loạt quốc gia, chủ yếu là châu Á, bù đắp cho mức giảm ở Trung Quốc. Tuy nhiên, mức tiêu thụ gạo toàn cầu vẫn giảm nhẹ so với năm trước.
Thương mại gạo năm 2024 ít thay đổi so với dự báo tháng trước, do dự báo nhập khẩu của Trung Quốc, Nigeria và Sri Lanka giảm nhẹ, được bù đắp bằng việc tăng cường nhập khẩu ở Bangladesh và Việt Nam.
Dự trữ gạo năm 2023/24 tăng nhẹ so với dự báo tháng trước, do dự trữ ở Pakistan và Myanmar tăng bù đắp cho việc dự trữ giảm ở Campuchia, Nhật Bản và Hàn Quốc.

 

Dự báo cung - cầu gạo thế giới năm 2023/2024

ĐVT: Triệu tấn

 

Năm 2022/2023

Dự báo năm 2023/2024

Dự báo

ngày 2/5/2024

Dự báo

ngày 4/4/2024

Sản lượng

525.8

529.2

526.4

Nguồn cung

721.9

725.3

722.8

Tiêu thụ

526.1

525.0

523.7

Xuất nhập khẩu

52.9

51.1

51.3

Dự trữ cuối kỳ

196.0

199.2

199.1

Nguồn: FAO

Nguồn: Vinanet/VITIC/FAO