Mức tiêu thụ đậu tương năm 2024/25 dự báo sẽ tăng, do nhu cầu dầu đậu tương tăng mạnh từ ngành nhiên liệu sinh học ở Châu Mỹ và nhu cầu thức ăn chăn nuôi cải thiện chủ yếu từ Trung Quốc.
Thương mại đậu tương năm 2024/25 (tháng 10/tháng 9) sẽ phục hồi sau khi giảm nhẹ trong mùa trước, do nguồn hàng xuất khẩu dồi dào và nhu cầu nhập khẩu toàn cầu ngày càng tăng.
Dự trữ đậu tương năm 2024/25 dự báo có thể đạt mức cao kỷ lục, với tất cả các nước lớn dự kiến sẽ tăng dự trữ, trong khi tỷ lệ tồn kho trên toàn cầu cũng được dự báo sẽ tăng.

 

Dự báo cung - cầu đậu tương thế giới năm 2024/2025

ĐVT: Triệu tấn

 

Ước tính năm 2023/2024

Dự báo năm 2024/2025

Sản lượng

393,4

419,2

Nguồn cung

441,2

472,4

Tiêu thụ

388,7

410,1

Xuất nhập khẩu

169,5

173,4

Dự trữ cuối kỳ

53,2

60,5

                                                                                               Nguồn: FAO

Nguồn: Vinanet/VITIC/FAO