Trong bốn tuần qua, giá trung bình đã tăng 5,71%, nhưng tính chung trong 12 tuần qua, giá đã giảm 14,38%.Tổng khối lượng cá hồi Na Uy được bán trong tuần thứ 2 của tháng 6/2023 là 3.652,8 tấn, bao gồm ước tính 963.400 con cá hồi nặng trung bình 3,79 kg.
Chỉ số báo cáo, cá loại 2 đến 3 kg chiếm 9,74% tổng doanh thu và được bán với giá trung bình mỗi kg là 90,55 NOK (8,58 USD, 7,90 EUR), trong khi cá hồi loại 3 đến 4 kg chiếm 27,49% tổng số cá được bán với giá trung bình mỗi kg là 105,21 NOK (9,97 USD, 9,17 EUR). Ở loại 4 đến 5 kg, chiếm 25,97%, giá trung bình giảm 3,13% xuống 113,55 NOK (10,75 USD, 9,90 EUR). Cá từ 5 đến 6 kg, chiếm 21,3%, giá trung bình mỗi kg là 121,18 NOK (11,48 USD, 10,57 EUR), giảm 6,31%.
Trong 5 tháng đầu năm 2023, Na Uy đã xuất khẩu 81.299 tấn cá hồi Đại Tây Dương. Trong tuần thứ 2 của tháng 6/2023, nước này đã xuất khẩu 18.299 tấn, tăng 34,4% so với trong cùng tuần một năm trước và tăng 16,8% tấn so với tuần đầu tháng 6/2023.
Theo Fish Pool, giá cá hồi trên sàn Nasdaq Compositegiao kỳ hạn tháng 7/2023 được niêm yết ở mức 100,90 NOK (9,56 USD, 8,80 EUR)/kg, giảm xuống 78,30 NOK (7,41 USD, 6,82 EUR) trong tháng 8 và 75,80 NOK (7,18 USD, 6,61 EUR) cho tháng 9. Giá kỳ hạn cho quý III/2023 giảm xuống 81,70 NOK (7,71 USD, 7,12 EUR) và 83,30 NOK (7,89 USD, 7,26 EUR) cho quý IV/2023. Giá kỳ hạn của quý I và quý II/2024 là 100,08 NOK (9,40 USD, 8,68 EUR) và là 84,92 NOK (7,97 USD, 7,37 EUR) cho quý III và quý IV/2024. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/seafoodsource.com