Dưới đây là giá cao su kỳ hạn các chủng loại RSS3, STR20, USS3, mủ 60% (bulk), mủ 60% (drum) tại Thái Lan; SMR20 tại Malaysia; SIR20 tại Indonesia; TSR20 và RSS3 tại Singapore đóng cửa phiên 24/4:

Giá cao su tại sàn giao dịch hàng hoá Thái Lan, Malaysia, Indonesia

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

23 - May

1,74

Thái Lan

STR20

23 - May

1,45

Malaysia

SMR20

23 - May

N/A

Indonesia

SIR20

23 - May

N/A

Thái Lan

USS3

THB/kg

23 - May

N/A

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

23 - May

1.040

Thái Lan

Mủ 60% (drum)

23 - May

1.140

Giá cao su TSR20 và RSS3 trên sàn giao dịch hàng hoá Singapore

(ĐVT: Uscent/kg)

Biểu đồ giá cao su kỳ hạn tháng 5/2023

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn giao dịch Osaka mở cửa phiên 25/4 tăng 5,82 JPY, tương đương 2,8% lên 212,6 JPY (1,58 USD)/kg, sau khi giảm hơn 2% trong phiên trước đó.
Hợp đồng cao su cùng kỳ hạn trên sàn giao dịch Thượng Hải mở cửa phiên 25/4 tăng mạnh 455 CNY, tương đương 3,9% lên ở 12.175 CNY (1.764,85 USD)/tấn sau khi hồi phục 4,27% trước đó.
Dự trữ cao su của sàn giao dịch Thượng Hải đã giảm 0,9% so với một tuần trước.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản mở cửa phiên 25/4 tăng 0,36%.
Giá dầu tăng do nhà đầu tư lạc quan rằng du lịch trong kỳ nghỉ lễ tại Trung Quốc sẽ thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu tại đây, không khuyến khích các nhà sản xuất chuyển sang sử dụng cao su tổng hợp có nguồn gốc từ dầu mỏ, đẩy giá cao su tự nhiên tăng.
Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn SICOM Singapore mở cửa phiên 25/4 tăng 3% lên 138,6 US cent/kg.
Lưu ý: Giá được lấy từ Hiệp hội Cao su Thái Lan, Hiệp hội Cao su Malaysia, Hiệp hội Cao su Quốc tế và một trang web tư nhân của Thái Lan để tham chiếu.

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters