Dưới đây là giá cao su kỳ hạn các chủng loại RSS3, STR20, USS3, mủ 60% (bulk), mủ 60% (drum) tại Thái Lan; SMR20 tại Malaysia; SIR20 tại Indonesia; TSR20 và RSS3 tại Singapore đóng cửa phiên 5/4:

Giá cao su tại sàn giao dịch hàng hoá Thái Lan, Malaysia, Indonesia

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

23 - May

1,77

Thái Lan

STR20

23 - May

1,44

Malaysia

SMR20

23 - May

1,35

Indonesia

SIR20

23 - May

1,36

Thái Lan

USS3

THB/kg

23 - May

47,22

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

23 - May

1.130

Thái Lan

Mủ 60% (drum)

23 - May

1.230

Giá cao su TSR20 và RSS3 trên sàn giao dịch hàng hoá Singapore

(ĐVT: Uscent/kg)

Biểu đồ giá cao su kỳ hạn tháng 4/2023

Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn giao dịch Osaka mở cửa phiên 6/4 giảm 2,9 JPY, tương đương 1,4% xuống 209,8 JPY (1,60 USD)/kg.
Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn giao dịch Thượng Hải mở cửa phiên 6/4 giảm 10 CNY, tương đương 0,1% xuống 11.815 CNY (1.717,7 USD)/tấn.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản mở cửa phiên 6/4 giảm 0,81%.
Giá dầu giảm khuyến khích các nhà sản xuất chuyển sang sử dụng cao su tổng hợp có nguồn gốc từ dầu mỏ, gây áp lực lên giá cao su tự nhiên.
Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn SICOM Singapore mở cửa phiên 6/4 giảm 0,1% xuống mức 134,8 US cent/kg.
Lưu ý: Giá được lấy từ Hiệp hội Cao su Thái Lan, Hiệp hội Cao su Malaysia, Hiệp hội Cao su Quốc tế và một trang web tư nhân của Thái Lan để tham chiếu.

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters