Giá cao su tại sàn giao dịch hàng hoá Thái Lan, Malaysia, Indonesia

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

23- February

1,88

Thái Lan

STR20

23- February

1,53

Malaysia

SMR20

23- February

1,47

Indonesia

SIR20

23- February

N/A

Thái Lan

USS3

THB/kg

23- February

48,88

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

23- February

1.280

Thái Lan

Mủ 60% (drum)

23- February

1.380

Giá cao su TSR20 và RSS3 tại sàn giao dịch hàng hoá Singapore

(ĐVT: Uscent/kg)

Biểu đồ giá cao su kỳ hạn

Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn Thượng Hải (SHFE)
Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn Osaka giảm 0,6 JPY tương đương 0,3% xuống 232,3 JPY (1,78 USD)/kg.
Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Thượng Hải giảm 215 CNY xuống 13.220 CNY (1.957 USD)/tấn.
Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2023 trên sàn Singapore giảm 0,3% xuống 144 US cent/kg.

Lưu ý: Giá được lấy từ Hiệp hội Cao su Thái Lan, Hiệp hội Cao su Malaysia, Hiệp hội Cao su Quốc tế và một trang web tư nhân của Thái Lan để tham chiếu.

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters