Giá cao su tại sàn giao dịch hàng hoá Thái Lan, Malaysia, Indonesia

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

23- March

1,74

Thái Lan

STR20

23- March

1,46

Malaysia

SMR20

23- March

1,41

Indonesia

SIR20

23- March

N/A

Thái Lan

USS3

THB/kg

23- March

47,63

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

23- March

1.180

Thái Lan

Mủ 60% (drum)

23- March

1.280

Giá cao su TSR20 và RSS3 tại sàn giao dịch hàng hoá Singapore

(ĐVT: Uscent/kg)

 Biểu đồ giá cao su kỳ hạn

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Thượng Hải (SHFE)

Giá cao su Nhật Bản giảm do đồng JPY tăng. Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa giảm 0,8 JPY hay 0,4% xuống 225,7 JPY ( 1,71 USD)/kg.
Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 30 CNY lên 12.715 CNY (1.874 USD)/tấn.
Tiền lương thực tế của Nhật Bản tăng lần đầu tiên trong 9 tháng nhờ khoản tiền thưởng lớn, nhưng vẫn chưa chắc chắn việc tăng lương có tiếp tục duy trì sự phục hồi kinh tế Nhật Bản không.
Nhu cầu cao su của Trung Quốc không được cải thiện như kỳ vọng khi thị trường trở lại sau kỳ nghỉ lễ và việc lo sợ suy thoái kinh tế toàn cầu ngày càng lớn vẫn chưa dịu bớt.
Lưu ý: Giá được lấy từ Hiệp hội Cao su Thái Lan, Hiệp hội Cao su Malaysia, Hiệp hội Cao su Quốc tế và một trang web tư nhân của Thái Lan để tham chiếu.

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters