Trong tháng 6, 7 và 8, giá đã giảm lần lượt 14,6%, 4,6% và 3,3% so với tháng liền trước. Vụ thu hoạch khoai tây ở nước này bắt đầu từ tháng 8 khiến xu hướng giảm chưa kết thúc, hiện giá dang ở mức thấp nhất 3 năm, rẻ gần bằng giá bắp cải.
Ngày 25/9/2020, giá bắp cải ở chợ Xinfadi (Bắc Kinh) là 0,65 CNY/0,5 kg, trong khi khoai tây là 0,7 CNY.
Nguồn cung khoai tây ở miền Bắc Trung Quốc hiện đang ở giai đoạn cao điểm, vượt nhu cầu. Vụ mới đang thu hoạch trong khi vụ cũ vẫn còn dự trữ trong kho. Sau kỳ lễ Quốc khánh, khoai tây vụ mới cũng sẽ được thu mua và đưa vào kho dự trữ. Khi đó, thị trường sẽ tiêu thụ chủ yếu là khoai dự trữ, và giá dự báo sẽ khó tăng vì lượng dự trữ từ những năm trước còn nhiều, trong khi sản lượng năm nay cao. 
 

Nguồn: VITIC / China News