Giá gạo IR NL 504 tăng lên mức 8.400 đồng/kg; gạo TP IR 504 ở mức 9.300 đồng/kg; tấm 1 IR 504 7.700 đồng/kg.
Số liệu từ Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn cho thấy, tại Sóc Trăng, giá các loại lúa khô vẫn ổn định như: OM4900 là 7.500 đồng/kg, OM6976 là 6.500 đồng/kg, ST24 là 8.050 đồng/kg, Đài thơm 8 là 7.300 đồng/kg.
Tại Hậu Giang, giá một số loại lúa vẫn giữ ổn định so với tuần trước, như OM5451 đạt 6.500 đồng/kg, IR50404 5.800 đồng/kg, riêng Đài thơm 8 giảm 100 đồng/kg còn 6.700 đồng/kg.
Tại thành phố Cần Thơ, một vài loai lúa giá tăng nhẹ 100 đồng/kg như: OM4218 ở mức 6.100 đồng/kg, Jasmine là 6.700 đồng/kg nhưng IR50404 ở mức 5.700 đồng/kg giảm 100 đồng/kg.
Tại An Giang, giá lúa gạo nhìn chung ổn định. Giá lúa tươi như OM9582 từ 4.800-4.900 đồng/kg; Đài thơm 8 từ 5.700-5.800 đồng/kg; OM6976 từ 5.000-5.100 đồng/kg; Nàng hoa từ 6.000-6.100 đồng/kg; IR50404 từ 4.500-4.700 đồng/kg.
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được giao dịch ở mức 360-363 USD/tấn trong tuần qua, không đổi so với tuần trước đó.
Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm không đổi so với tuần trước ở mức 385-420 USD/tấn, với các thương nhân lưu ý rằng hoạt động vận chuyển vẫn bị hạn chế.
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam cũng không đổi so với tuần trước ở mức 430-435 USD/tấn.
Một nhà giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cho hay nhu cầu gạo trong nước từ vụ Thu-Đông tăng nhẹ, nhưng điều này không ảnh hưởng đến giá xuất khẩu.
Các thương nhân cho biết vụ thu hoạch vụ Thu-Đông đã bắt đầu ở Đồng bằng sông Cửu Long, nhưng nguồn cung sẽ không tăng đáng kể cho đến cuối tháng này hoặc đầu tháng sau.
 

Nguồn: VITIC