Giá gạo NL IR 504 giảm xuống mức 8.200-8.300 đồng/kg; gạo thành phẩm 8.600 – 8.700 đồng/kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá tấm 8.300 – 8.350 đồng/kg; cám khô 8.600-8.700 đồng/kg.
Tại An Giang, giá lúa hôm nay (21/7) không ghi nhận điều chỉnh mới. Theo đó, lúa IR 50404 không biến động, ghi nhận ở mức 5.500 - 5.700 đồng/kg, lúa IR 50404 (khô) đang có giá là 6.500 đồng/kg, Nàng Hoa 9 thu mua trong khoảng 6.100 - 6.200 đồng/kg, Nàng Nhen (khô) chững lại trong khoảng 11.500 - 12.000 đồng/kg và lúa Nhật có giá là 7.000 - 7.200 đồng/kg.
Giá nếp hôm nay không biến động. Cụ thể, nếp AG (tươi) thu mua trong khoảng 6.100 - 6.200 đồng/kg, nếp Long An (tươi) giao dịch trong khoảng 6.200 - 6.350 đồng/kg, nếp Long An (khô) và nếp AG (khô) giữ nguyên mức giá cũ, chung khoảng 7.500 - 7.600 đồng/kg và nếp ruột có giá là 14.000 - 15.000 đồng/kg.
Bước vào thu hoạch lúa Hè Thu nông dân thu lợi nhuận không cao
Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, vụ lúa Hè Thu 2022 toàn tỉnh gieo sạ 217.401ha, đạt 101,6% kế hoạch, đến nay, cho thu hoạch gần 45.000ha, năng suất lúa khô ước đạt 52,97 tạ/ha, sản lượng hơn 235.000 tấn, theo báo Long An.
Hiện giá lúa tươi giống IR4625 từ 6.200 - 6.300 đồng/kg, IR 50404 từ 5.500 - 5.700 đồng/kg; giống OM5451 từ 5.700 - 5.900 đồng/kg; giống OM18 từ 5.800 - 6.000 đồng/kg, giống Đài Thơm 8 từ 5.900 - 6.000 đồng/kg, Nàng Hoa 9 từ 6.000- 6.100 đồng /kg...
Vụ lúa Hè Thu 2022, huyện Vĩnh Hưng xuống giống 28.699ha, đạt 101% so với kế hoạch. Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Hưng, ông Huỳnh Văn Lâm cho biết, đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn thu hoạch hơn 4.500ha, năng suất bình quân 4,5 - 6,5 tấn/ha, giá bán dao động từ 5.700 - 6.000 đồng/kg, lợi nhuận bình quân 7 - 10 triệu đồng/ha.
 

Nguồn: VITIC//vietnambiz.vn/