Gạo IR NL 504 tăng 50 đồng, lên mức 7.400-7.500 đồng/kg; gạo TP IR 504 tăng 100 đồng, lên mức 8.300 -8.400 đồng/kg. Giá tấm 1 IR 504 ổn định 6.700- 6.900 đồng/kg; cám vàng 5.900 đồng/kg.
Tại thị trường An Giang hôm nay, giá nếp vỏ tươi giảm 50 đồng/kg xuống 4.300-4.400 đồng/kg; giá lúa IR 50404 tăng 200 đồng/kg lên 4.700- 5.000 đồng/kg.
Các loại lúa gạo khác ổn định. Lúa đài thơm 8 5.500-5.800 đồng/kg; giá lúa OM 5451 4.700-5.000 đồng/kg; lúa OM 6976 5.000-5.200 đồng/kg.
Lúa Nhật 7.500-7.600 đồng/kg. Gạo sóc Thái 17.000 đồng/kg. Gạo nàng nhen 20.000 đồng/kg. Gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg. Gạo Nhật 17.000 đồng/kg.
Trước việc tiêu thụ lúa đã có nhiều cải thiện tốt nhưng vẫn còn những khó khăn nhất định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Nam Bộ tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh tạo điều kiện cho nhân công, máy móc thu hoạch lúa, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động thu mua, vận chuyền, xay xát, chế biến, tiêu thụ lúa gạo được thuận lợi trong tình hình tuân thủ các quy định về phòng dịch ở địa phương.
Giá lúa gạo tại tỉnh An Giang ngày 25-08-2021

Tên mặt hàng

ĐVT

Giá mua của thương lái(đồng)

Giá bán tại chợ

(đồng)

Giá tăng (+), giảm (-) so với ngày hômtrước

Lúa gạo

- Nếp vỏ (tươi)- 3 tháng rưỡi

kg

4.300 - 4.400

 

-50

- Nếp Long An (tươi)

kg

4.500-4.650

 

 

- Nếp vỏ (khô)

kg

-

 

 

- Lúa Jasmine

kg

-

Lúa tươi

 

- Lúa IR 50404

kg

4.700 - 5.000

+200

- Lúa OM 9582

kg

4.700 - 4.900

 

- Lúa Đài thơm 8

kg

5.550 -5.800

 

- Lúa OM 5451

kg

4.700 - 5.000

 

- Lúa OM 6976

kg

5.000 - 5.200

 

- Lúa OM18

Kg

5.500 - 5.700

 

-Nàng Hoa 9

kg

6.000

 

- Lúa Nhật

kg

7.500 - 7.600

 

- Lúa IR 50404

kg

-

Lúa khô

 

- Lúa Nàng Nhen (khô)

kg

11.500 - 12.000

 

- Nếp ruột

kg

 

13.000 -14.000

 

- Gạo thường

kg

 

11.000 -11.500

 

- Gạo Nàng Nhen

kg

 

20.000

 

- Gạo thơm thái hạt dài

kg

 

17.000- 18.000

 

- Gạo thơm Jasmine

kg

 

14.000 -15.000

 

- Gạo Hương Lài

kg

 

17.000

 

- Gạo trắng thông dụng

kg

 

14.000

 

- Gạo Nàng Hoa

kg

 

16.200

 

- Gạo Sóc thường

kg

 

13.500 -14.000

 

- Gạo Sóc Thái

kg

 

17.000

 

- Gạo thơm Đài Loan

kg

 

20.000

 

- Gạo Nhật

kg

 

17.000

 

- Cám

kg

 

7.000 -8.000

 

 

 

Nguồn: VITIC