Ukraina là nước sản xuất lúa mạch truyền thống, và Saudi Arabia là khách hàng truyền thống chủ chốt của thị trường này. Tuy nhiên, năm nay Trung Quốc đã trở thành khách hàng chủ chốt, với lượng nhập khẩu chỉ riêng trong tháng 7-8 đã tăng 97% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đó là lý do khiến giá lúa mạch xuất khẩu của Ukraina tăng 20% trong mùa này, đạt 177-189 USD/tấn, CPT Biển Đen (tính đến ngày 18/9).
Bộ Kinh tế Ukraina cho biết, sản lượng lúa mạch nước này có thể giảm xuống 7,3 triệu tấn trong năm 2020, so với 8,9 triệu tấn năm 2019, và xuất khẩu có thể giảm xuống 3,3 triệu tấn trong năm 2020/21, so với 5,1 triệu tấn năm 2019/20.
 

Nguồn: VITIC/Reuters