Giá lúa mì giao sau được giao dịch trên sàn Chicago đã tăng 1% lên mức 6,71 USD/bushel, trong phiên trước đó giá lúa mì tăng 0,3%.
Giá đậu tương kỳ hạn giảm 0,2% xuống 14,12 USD/bushel, sau đó tăng 0,5%.
Giá ngô giao sau tăng 0,2% ở mức 6,60-3/4 USD/bushel, trong phiên đóng cửa trước đó giá ngô giảm 0,6%.
Xếp hạng cây trồng đối với lúa mì mùa xuân, được trồng ở Đồng bằng phía bắc Mỹ bị hạn hán, đã giảm mạnh trong tuần qua. USDA cho biết chỉ 27% vụ mùa ở mức tốt đến xuất sắc, mức giảm 10 điểm thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.
Vụ ngô của Mỹ được đánh giá là đạt 65% ở trạng thái từ tốt đến xuất sắc tính đến Chủ nhật, giảm 3 điểm phần trăm so với một tuần trước đó và thấp hơn một điểm so với ước tính trung bình trong một cuộc khảo sát của các nhà phân tích.

Tiến độ mùa vụ và chất lượng cây trồng trong tuần kết thúc ngày 20/06

Giá đậu tương được đánh giá 60% từ tốt đến xuất sắc, phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích, nhưng giảm 2 điểm so với một tuần trước đó. USDA cũng cho biết vụ đậu tương của Mỹ đã được trồng 97%, ngang bằng với kỳ vọng thương mại.
Đậu tương kỳ hạn cũng nhận được sự hỗ trợ từ xác nhận của USDA về việc Trung Quốc mua lại, quy mô mua lớn nhất của nước này trong 4-1/2 tháng.

Nguồn: VITIC/Reuters