Giá phân bón hôm nay tại khu vực miền Trung
Ghi nhận hôm nay (4/3) cho thấy, giá phân bón tại khu vực miền Trung tăng giảm trái chiều 10.000 - 30.000 đồng/bao tùy loại.
Hiện tại, mức giá thấp nhất là 240.000 - 270.000 đồng/bao áp dụng cho phân lân Văn Điển sau khi giảm 10.000 đồng/bao. Nhỉnh hơn một chút là mức giá 250.000 - 280.000 đồng/bao đối với phân lân Lâm Thao, giảm 10.000 đồng/bao.
Đối với phân urê Ninh Bình và Phú Mỹ, giá bán ổn định trong khoảng 540.000 - 590.000 đồng/bao và 550.000 - 600.000 đồng/bao.
Đồng thời, giá phân kali bột Phú Mỹ tăng 10.000 đồng/bao, hiện dao động trong khoảng 530.000 - 580.000 đồng/bao. Đối với phân kali bột Hà Anh, hiện đang được áp dụng khoảng giá không đổi là 520.000 - 570.000 đồng/bao.
Song song đó, phân NPK 16 - 16 - 8 Lào Cai đang được niêm yết giá ở mức 720.000 - 740.000 đồng/bao, Phú Mỹ ở mức 730.000 - 760.000 đồng/bao (tăng 10.000 đồng/bao) và Đầu Trâu ở mức 720.000 - 770.000 đồng/bao (tăng 20.000 đồng/bao).
Tương tự, giá bán của phân NPK 20 - 20 - 15 Song Gianh nằm trong khoảng 920.000 - 960.000 đồng/bao và Đầu Trâu có giá khoảng 940.000 - 980.000 đồng/bao, giảm 20.000 - 30.000 đồng/bao.
Đơn vị tính: đồng/bao
Khu vực miền Trung
Tên loại
Ngày04/03/2024
Ngày 29/2
Thay đổi
Phân URÊ
Phú Mỹ
550.000 – 600.000
530.000 – 570.000
+20.000 – 30.000
Ninh Bình
540.000 – 590.000
530.000 – 560.000
+10.000 – 30.000
Phân NPK 20 – 20 – 15
Đầu Trâu
970.000 – 1.000.000
970.000 – 1.000.000

Song Gianh
940.000 – 960.000
940.000 – 960.000

Phân KALI bột
Phú Mỹ
530.000 – 570.000
630.000 – 660.000
-90.000 – 100.000
Hà Anh
520.000 – 570.000
630.000 – 660.000
-90.000 – 110.000
Phân NPK 16 – 16 – 8
Đầu Trâu
720.000 – 770.000
760.000 – 790.000
-20.000 – 40.000
Phú Mỹ
720.000 – 760.000
750.000 – 780.000
-20.000 – 30.000
Lào Cai
720.000 – 740.000
750.000 – 770.000
-30.000
Phân Lân
Lâm Thao
260.000 – 280.000
260.000 – 280.000

Văn Điển
250.000 – 270.000
280.000 – 320.000
-30.000 – 50.000

Giá phân bón hôm nay tại khu vực Tây Nam Bộ

Giá phân bón tại khu vực Tây Nam Bộ cũng điều chỉnh tăng đối với dòng phân urê vào hôm nay.
Theo đó, phân urê Phú Mỹ và phân urê Cà Mau lần lượt ghi nhận khoảng giá 550.000 - 580.000 đồng/bao và 555.000 - 570.000 đồng/bao, tăng 10.000 - 20.000 đồng/bao.
Giá phân kali miểng Cà Mau vẫn dao động từ 530.000 đồng/bao đến 550.000 đồng/bao.
Đối với phân NPK 16 - 16 - 8, giá bán của loại Việt Nhật đang niêm yết trong khoảng 660.000 - 670.000 đồng/bao và hai loại Cà Mau, Phú Mỹ có giá trong khoảng 660.000 - 690.000 đồng/bao.
Song song đó, phân NPK 20 - 20 - 15 Ba con cò đang được bán ra với mức giá 910.000 - 920.000 đồng/bao.
Đồng thời, giá phân DAP Đình Vũ và Hồng Hà cũng ổn định trong khoảng 760.000 - 800.000 đồng/bao và 1.100.000 - 1.130.000 đồng/bao.
Đơn vị tính: đồng/bao
Khu vực Tây Nam Bộ
Tên loại
Ngày04/03/2024
Ngày 29/2
Thay đổi
Phân URÊ
Cà Mau
540.000 – 570.000
540.000 – 570.000

Phú Mỹ
535.000 – 560.000
5350.000 – 560.000

Phân DAP
Hồng Hà
1.100.000 – 1.130.000
1.100.000 – 1.130.000

Đình Vũ
760.000 – 800.000
760.000 – 800.000

Phân KALI Miểng
Cà Mau
620.000 – 650.000
530.000 – 550.000
+90.000 – 100.000
Phân NPK 16 – 16 – 8
Cà Mau
660.000 – 690.000
660.000 – 690.000

Phú Mỹ
660.000 – 690.000
660.000 – 690.000

Việt Nhật
660.000 – 670.000
660.000 – 670.000

Phân NPK 20 – 20 – 15
Ba con cò
910.000 – 920.000
910.000 – 920.000

Số liệu: 2nong.vn.

 

 
Giá phân bón hôm nay 4/3/2024 tại khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên
Đơn vị tính: đồng/bao
Khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên
Tên loại
Ngày04/03/2024
Ngày 23/2
Thay đổi
Phân urê
Cà Mau
570.000 – 610.000
570.000 – 610.000

Phú Mỹ
570.000 – 600.000
570.000 – 600.000

Phân DAP
Con á Pháp
1.000.000 – 1.110.000
1.000.000 – 1.110.000

Phân kali bột
Cà Mau
690.000 – 750.000
690.000 – 750.000

Phú Mỹ
690.000 – 750.000
690.000 – 750.000

Phân NPK 16 – 16 – 8
Cà Mau
750.000 – 800.000
750.000 – 800.000

Phú Mỹ
750.000 – 800.000
750.000 – 800.000

Đầu Trâu
830.000 – 850.000
830.000 – 850.000

Phân NPK 20 – 20 – 15 TE
Bình Điền
1.050.000 – 1.090.000
1.050.000 – 1.090.000

Phân lân
Lâm Thao
230.000 – 280.000
230.000 – 280.000

Giá phân bón hôm nay 4/3/2024 tại khu vực miền Bắc

Đơn vị tính: đồng/bao
KHU VỰC MIỀN BẮC
Tên loại
Ngày04/03/2024
Ngày 23/2
Thay đổi
Phân urê
Hà Bắc
540.000 – 590.000
540.000 – 590.000

Phú Mỹ
540.000 – 590.000
540.000 – 590.000

Phân NPK 16 – 16 – 8 + TE
Việt Nhật
850.000 – 880.000
850.000 – 880.000

Phân Supe lân
Lâm Thao
270.000 – 300.000
270.000 – 300.000

Phân NPK 16 – 16 – 8
Việt Nhật
800.000 – 820.000
800.000 – 820.000

Phú Mỹ
800.000 – 820.000
800.000 – 820.000

Phân kali bột
Canada
680.000 – 700.000
680.000 – 700.000

Hà Anh
680.000 – 700.000
680.000 – 700.000

 

Nguồn: baodaknong.vn