Trong niên vụ 2023/24, thâm hụt đường toàn cầu được dự báo ở mức 427.000 tấn, giảm mạnh so với mức thâm hụt 8,4 triệu tấn của niên vụ 2022/23 trước đó.
Cán cân cung cầu đường toàn cầu dường như vẫn bị thắt chặt, giá có thể sẽ duy trì ở mức cao nhằm khuyến khích sản xuất nhiều hơn. Nếu mức thâm hụt dự kiến trong vụ 2024/25 trở thành sự thực thì dự trữ đường toàn cầu sẽ còn thắt chặt hơn nữa.
Sản lượng toàn cầu vụ 2024/25 được dự báo sẽ tăng 1,2% đạt 195,8 triệu tấn – mức cao thứ hai trong lịch sử, với vụ mùa lớn hơn ở Thái Lan đã bù đắp phần nào sự sụt giảm ở Ấn Độ. Tiêu thụ đường toàn cầu cũng tăng 1,1% lên mức 195,6 triệu tấn.

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters