Tại thị trường nội địa, giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hôm nay tăng 500 đồng, lấy lại mốc 36.000 đồng/kg. Mức cao nhất chốt tại Đắk Lắk và thấp nhất tại Lâm Đồng. Tại cảng TPHCM, robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% chốt ở 1.816 USD/tấn (FOB), chênh lệch +55 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước

Diễn đàn của người làm cà phê

Loại cà phê

Địa phương

ĐVT

Giá TB hôm nay

+/- chênh lệch

Robusta loại 2 (5% đen, vỡ)*

Xuất khẩu, FOB

USD/tấn

1.816

 

+55

 

Nhân xô

Đắk Lắk

VNĐ/kg

36.200

+500

Lâm Đồng

VNĐ/kg

35.300

+500

Gia Lai

VNĐ/kg

36.100

+500

Đắk Nông

VNĐ/kg

36.100

+500

* so với giá tham chiếu cà phê robusta trên sàn London của phiên liền trước

Việt Nam và nhiều quốc gia Đông Nam Á đang gia tăng các biện pháp giãn cách xã hội với nỗ lực nhằm ngặn chặn Covid-19 biến thể mới đang bùng phát trong khu vực, đã gây biến động đáng kể cho giá cà phê kỳ hạn.
Gia ca phe hom nay
Trên thị trường thế giới, hai sàn giao dịch đảo chiều tăng mạnh. Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 9/2021 trên sàn London cộng 30 USD, tương đương 1,67% lên 1.761 USD/tấn. Giá arabica giao cùng kỳ hạn trên sàn New York tăng 10,4 cent, tương đương 6,65% lên mức 166,8 US cent/lb.

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

09/21

1761

+29

+1,67

9613

1793

1752

1756

11/21

1763

+30

+1,73

6260

1800

1746

1746

01/22

1750

+31

+1,80

1619

1780

1734

1737

03/22

1735

+30

+1,76

491

1760

1716

1716

Đơn vị tính: USD/Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn          

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

09/21

166,8

+10,40

+6,65

44827

168,45

160,2

160,2

12/21

169,7

+10,35

+6,50

21650

171,15

162,3

162,3

03/22

171,95

+10,20

+6,31

10282

173,4

164,45

164,45

05/22

173,05

+10,15

+6,23

4572

174,3

166,35

166,35

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot

Thị trường toàn cầu lo ngại Covid-19 biến thể mới sẽ kìm hãm đà hồi phục của nền kinh tế thế giới. Cùng với đó là thông tin về tình trạng băng giá tại các khu vực trồng cà phê tại Brazil lần thứ hai, gây ảnh hưởng nhiều hơn tới các trang trại ở khu vực trồng cà phê chủ yếu như các bang Minas Gerais và Sao Paulo. Cây cà phê cực kỳ nhạy cảm với băng giá vì nó có thể làm rụng lá và có thể giảm sản lượng tiềm năng cho vụ tới. Các yếu tố này đã đẩy giá cà phê tăng cực mạnh.

Nguồn: VITIC/Reuters