Trước đó, ngày 13/12/2019, cơ quan này đã cảnh báo có thể cấm nhập khẩu chanh cam Trung Quốc vì phát hiện thấy có sâu bệnh trong một số mẫu hàng nhập khẩu.
Lệnh cấm này sẽ được áp dụng cho đến khi Trung Quốc thực hiện các biện pháp hiệu quả để đáp ứng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của Nga. 

Nguồn: VITIC/Reuters