Xu hướng này diễn ra chậm nhưng đều đặn. Số loại cây trồng không có sự thay đổi đáng kể, nhưng diện tích trồng rau quả đang tăng nhanh. Người tiêu dùng cũng quan tâm nhiều hơn tới chất lượng rau củ, nhất là những chất gây ô nhiễm và dư lượng thuốc trừ sâu. Đồng thời, họ không chỉ ăn nhiều một vài loại thực phẩm, chẳng hạn như sản phẩm từ lúa mì, như trước đây, mà đa dạng hóa các loại nông sản.

Nguồn: VITIC/HinduBusinessLine