Xoài bán trên thị trường Anh lúc này chủ yếu đến từ Bờ Biển Ngà (giống xoài Kent), với giá khoảng 1 bảng/kg. Ngoài ra cũng có xoài Palmer và Tommy Atkins của Brazil với mức giá tương tự.

Thông thường, xoài này có giá cao gấp 4 – 5 lần so với trái cây vận chuyển bằng đường biển – phương thức vận chuyển truyền thống. Lý do vì xoài vận chuyển đường hàng không mất ít thời gian nên được vặt lúc trái già, vận chuyển đến Anh trong thời gian nhanh nhất chỉ khoảng 2 ngày sau khi hái. Loại xoài này chiếm thị phần nhỏ, nhưng đang gia tăng nhanh, giống như các sản phẩm cao cấp khác.
 

Nguồn: VITIC