Ấn Độ, Ecuador và Indonesia vẫn là ba thị trường cung cấp tôm hàng đầu cho thị trường Mỹ; trong đó, nhập khẩu từ Ấn Độ 19.566 tấn, tương đương 43 triệu bảng Anh, giảm 14,4% về khối lượng và giảm 14% về kim ngạch so với tháng 2/2022. Ấn Độ là nước xuất khẩu tôm hàng đầu sang Mỹ trong 9 năm qua.
Nhập khẩu tôm từ Ecuador đạt 15.382 tấn, tương đương 34 triệu bảng Anh, giảm 4,9% về khối lượng và giảm 2,9% về kim ngạch so với tháng 2/2022; Nhập khẩu tôm từ Indonesia đạt 10.419 tấn, tương đương 23 triệu bảng Anh, giảm26,5% về khối lượng và giảm 25,8% về kim ngạch so với tháng 2/2022
Việt Nam đứng ở vị trí thứ 4 về cung cấp tôm cho Mỹ, với 2.383 tấn, tương đương 5,2 triệu bảng Anh; Mexico đứng ở vị trí thứ 5, với 1.813 tấn, tương đương 4 triệu bảng Anh; Thái Lan đứng thứ sáu, với 1.132 tấn hay 2,5 triệu bảng Anh; Achentina ở vị trí thứ bảy, với 647 tấn, tương đương 1,4 triệu bảng Anh; Trung Quốc ở vị trí thứ tám, với 208 tấn, tương đương 458.000 bảng Anh; Honduras ở vị trí thứ chín với 203 tấn, tương đương 447.000 bảng Anh; và Bangladesh ở vị trí thứ 10, với 198 tấn, tương đương 436.000 bảng Anh.
Mặc dù, nhập khẩu tôm vào thị trường Mỹ rong tháng 2/2023 giảm cả về khối lượng và kim ngạch so với tháng 2/2022, nhưng so với tháng 2/2020 vẫn tăng 2,8% về khối lượng và tăng 2,7% về kim ngạch; và so với tháng 2/2019 tăng 23,4% cả về khối lượng và kim ngạch.

Nguồn: Vinanet/VITIC/seafoodsource.com