Bộ Nông nghiệp Pháp cho biết, diện tích gieo hạt ngô ở Pháp dự kiến sẽ giảm 10% trong năm nay do vụ xuân  năm 2020 thu lại năng suất kém hơn các năm khác.
Trong dự báo gieo hạt ngô (ngô) đầu tiên vào năm 2021, Bộ nông nghiệp đã chốt diện tích ngô có hạt, không bao gồm cây trồng lấy hạt, là 1,44 triệu ha, giảm so với 1,61 triệu năm 2020 nhưng phù hợp với mức trung bình của 5 năm qua.
Diện tích dành cho cây vụ xuân như ngô dự kiến sẽ giảm sau khi tăng mạnh vào năm ngoái khi mưa làm gián đoạn việc gieo hạt vụ đông.
Diện tích lúa mạch mùa xuân ước tính đạt 593.000 ha, giảm 25% so với năm ngoái mặc dù cao hơn ước tính ban đầu của Bộ là 524.000 vào tháng trước.
Ước tính diện tích củ cải đường năm nay là 396.000 ha, không thay đổi so với tháng trước, giảm gần 6% so với năm 2020, thêm vào đó tác động của các đợt sương giá nghiêm trọng vào tháng 4 đối với khu vực này vẫn chưa rõ ràng.
Những người trồng củ cải đường đã trồng lại một lượng lớn vụ mùa năm nay sau khi các đợt sương giá vào đầu tháng 4 đã làm hỏng số lượng gieo trồng ban đầu.
Tuy nhiên, tác động của sương giá đối với cây trồng được cho là hạn chế, với nguy cơ khô hạn lớn hơn có thể xảy ra nếu tình trạng hạn hán gần đây vẫn tiếp diễn.
Đối với lúa mì mềm, cây ngũ cốc chính của Pháp, Bộ không thay đổi ước tính là 4,89 triệu ha, tăng gần 15% so với năm ngoái và cao hơn một chút so với mức trung bình 5 năm.
Diện tích hạt cải dầu ở mức 989.000 ha, cũng hầu như không thay đổi ước tính, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn 27% so với mức trung bình 5 năm.
 

Nguồn: VITIC/Reuters