Tại Trung Quốc, sản lượng được dự báo sẽ tăng nhẹ lên mức kỷ lục 5 triệu tấn do thời tiết thuận lợi và diện tích được mở rộng. Tiêu thụ được dự báo ở mức cao kỷ lục và xuất khẩu tăng nhờ sản lượng tăng.
Tại Mỹ, sản lượng dự kiến sẽ tăng 6% lên 512.000 tấn do thời tiết thuận lợi ở California và Texas. Tiêu thụ và chế biến bưởi dự kiến sẽ đều tăng do nguồn cung tăng, trong khi xuất khẩu không đổi.
Tại Nam Phi, sản lượng được dự báo sẽ tăng nhẹ lên 360.000 tấn do thời tiết thuận lợi. Tiêu thụ và xuất khẩu cũng được dự báo sẽ tăng với nguồn cung tăng.
Tại Mexico, sản lượng được dự báo tăng 8% lên 495.000 tấn do thời tiết thuận lợi và diện tích thu hoạch tăng. Tiêu thụ dự kiến sẽ tăng với sản lượng tăng nhưng xuất khẩu được dự báo sẽ giảm.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, sản lượng được dự báo sẽ tăng 7% lên mức kỷ lục 290.000 tấn do thời tiết thuận lợi và diện tích thu hoạch tăng, từ đó sẽ dẫn đến xuất khẩu kỷ lục, tiêu thụ chỉ tăng chút ít.
Tại Liên minh châu Âu, sản lượng được dự báo tăng nhẹ lên 96.000 tấn do thời tiết thuận lợi, nhưng vẫn là mức thấp thứ ba trong 10 năm. Tiêu thụ tăng lên và khi nhập khẩu cũng tăng.

Nguồn: VITIC/USDA