Sản lượng này sẽ tăng 13% so với mức 5.300 tấn của niên vụ 2022.
Theo INCA, kết quả này đã được thúc đẩy bởi các chính sách công trong những năm gần đây, cũng như sự tham gia của 15.900 nhà sản xuất, việc mở rộng canh tác tới 35.000 héc-ta và việc INCA cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng cà phê.
Tổng giám đốc INCA cũng nhấn mạnh tổ chức này hiện có 2,8 triệu cây giống trong vườn ươm, 2,1 triệu cây là cà phê Robusta và 679.000 cây cà phê Arabica.
INCA dự kiến sẽ phân phối cho các nhà sản xuất địa phương vào tháng 10 năm nay để bao phủ diện tích 1.400 héc-ta, hướng tới mục tiêu nâng cao sản lượng bắt đầu từ năm 2026./.

Nguồn: Hoàng Minh (P/V TTXVN Tại Pretoria)/BNEWS