Cục Thống kê Malaysia (DOSM) cho biết trong một tuyên bố rằng sản lượng cao su tự nhiên giảm 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó, tổng tồn kho cao su tự nhiên trong tháng 08/2023 giảm 0,8% xuống 142.620 tấn so với 143.757 tấn trong tháng 07/2023.

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters