Trong năm 2023, lượng dê giết mổ của Australia đạt mức kỷ lục, tăng 41% so với năm 2022, lên 2.358.430 con. Bang Victoria đóng góp 47% trong tổng lượng dê giết mổ và chế biến với 1.097.406 con trong năm 2023. Sản lượng dê của Australia năm 2023 tăng 30% so với năm 2022 lên 28.463 tấn, cho thấy nguồn cung dê ổn định và số lượng dê dồi dào hỗ trợ mức sản xuất và giết mổ kỷ lục.
Trọng lượng dê thịt trung bình dao động từ 14kg/con đến 17kg/con. Tinh chung cả năm 2023, trọng lượng dê thịt trung bình giảm 1,3kg/con xuống còn 15,63 kg/con. Điều này đã được dự đoán trước do mức độ giết mổ và sản xuất kỷ lục, lượng dê được chế biến tăng.
Khối lượng dê xuất khẩu của Australia trong năm 2023 tăng lên 18.356 con, đây là mức khối lượng lớn thứ hai trong 5 năm qua, với mức tăng 13.487 con. Trung Quốc nổi lên là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Australia, nhập khẩu 2.308 tấn thịt dê do giá thấp và được hỗ trợ bởi mức thuế bằng 0 theo Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc - Australia. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/euromeatnews