Nhóm nghiên cứu nông nghiệp của ngân hàng này dự báo sản lượng đường khu vực Trung Nam Brazil niên vụ 2022/2023 ở mức 32,2 triệu tấn so với 32 triệu tấn của mùa vụ trước. Dự báo sản lượng mía niên vụ 2022/2023 đạt 555 triệu tấn, tăng so với 523 triệu tấn trong mùa vụ trước.
Ngân hàng Itau BBA dự báo các nhà máy sẽ cắt giảm lượng mía sản xuất đường và chuyển sang gia tăng sản xuất ethanol.
Họ cho thấy sản lượng ethanol khu vực Trung Nam Brazil (bao gồm cả ethanol ngô) đạt 30 tỷ lít trong mùa vụ mới, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong năm nay, các nhà máy đã phân bổ 43,5% lượng mía cho sản xuất đường, so với 45,2% của mùa trước.
Ngân hàng Itau BBA cũng dự báo sản lượng ethanol làm từ ngô tăng 22% chạm mức 4.2 tỷ lít, đạt 14% tổng lượng ethanol sản xuất tại khu vực Trung Nam Brazil.

Nguồn: Vinanet/VITIC (Theo Reuters)