Sản lượng thịt lợn của Achentina năm 2022-2023 (tháng 1 - tháng 7)

Graph 1. Monthly pork production January - July 2023, annual variation. Prepared by 333 Latin America with data from the Secretariat of Agriculture, Livestock and Fisheries of the Ministry of Economy of Argentina.

Tổng sản lượng thịt lợn 7 tháng năm 2023 đạt 435.532 tấn), tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2022.
Riêng tháng 7 đạt 64.637 tấn, tăng 3,3% so với tháng 7/2022 và giảm 0,4% so với tháng 6/2023.
Trọng lượng lợn trung bình trong tháng 7/2023 là 97 kg/con, tăng 1 kg so với tháng 7/2022 và so với tháng 6/2023; trong đó trọng lượng trung bình của lợn nái là 95 kg, trong khi trọng lượng trung bình của lợn đực đạt 101 kg. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/pi333